UE continuă să ofere suport pentru promovarea Evaluării Strategice de Mediu și a Evaluării Impactului asupra Mediului

Astăzi, 29 iunie 2022, se desfășoară cel de al doilea Atelier subregional privind Evaluarea Strategică de Mediu și Evaluarea Impactului în context transfrontier, organizat de Uniunea Europeană pentru mediu Economia Verde /EU4Environment Green Economy / CEE-ONU cu participarea largă a reprezentanților autorităților implicate, ONG-urilor și experților din  țările Parteneriatului Estic.  Obiectivele  acestuia sunt de a facilita schimbul de informații și schimbul de experiență cu privire la evaluarea strategică de mediu (SEA) și evaluarea impactului asupra mediului (EIA) transfrontalieră între țările beneficiare și cu țările UE/UNECE precum și discutarea subiectelor de interes/probleme identificate de țările beneficiare pentru atelier și să ofere exemple de bune practici internaționale în SEA și transfrontalier EIA.

Atelierul include prezentări ale țărilor care subliniază realizările și provocările cu care se confruntă la implementarea evaluarea impactului asupra mediului (EIM) și SEA, precum și exemplele de cazuri din UE țări cu un accent major pe SEA în planificarea spațială. O sesiune separată va fi dedicate problemele și subiectele de interes identificate de țările beneficiare, care au fost colectate de UNECE înainte de eveniment printr-un sondaj.

Din partea Republicii Moldova, la eveniment a luat cuvântul Iordanca-Rodica Iordanov, Secretar de Stat, Punct Național de Contact EU4Environment în Moldova, care a menționat că prioritățile Ministerului Mediului, realizate cu suportul EU4Environment, se orientează la definitivarea și adoptarea mai  multor proiectului de lege privind mediu.

 Programul “Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) are scopul de a ajuta celor șase țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina să-și păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor din punct de vedere al mediului prin susținerea acțiunilor legate de mediu, demonstrând și deblocând oportunitățile pentru creșterea mai verde și stabilind mecanisme pentru gestionarea mai bună a riscurilor pentru și a impacturilor asupra mediului.

Acțiunea este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de cinci organizații partenere: OCDE, CEE-ONU, Programul ONU pentru Mediu (UN Environment), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Banca Mondială, cu un buget de aproximativ 20 milioane euro. Perioada de implementare a Acțiunii este 2019-2022.

Sursa: mediu.gov.md