La Geneva s-a desfășurat reuniunea părților la Convenția de la Aarhus

Recent la Geneva, Elveția a avut loc, cea de-a 26-a reuniune a Grupului de lucru al părților la Convenția de la Aarhus și a 3-a sesiune extraordinară a reuniunii părților. Grupul de lucru a examinat progresele înregistrate în punerea în aplicare a actualului program de lucru și s-au discutat progresele înregistrate în promovarea accesului la informații, a participării publice și a accesului la justiție, chestiuni financiare; și promovarea convenției și a evoluțiilor și interconexiunilor relevante. În cadrul reuniunii au avut loc două sesiuni tematice, privind accesul la informații și promovarea aplicării principiilor convenției în cadrul forurilor internaționale.

Iordanca-Rodica Iordanov, secretar de stat al Ministerului Mediului a prezidat una din sesiunile tematice cu genericul Accesul la informații în domeniul mediului. Sesiunea tematică privind accesul la informații s-a axat pe promovarea accesului public la informațiile despre produse legate de mediu, inclusiv pe: accesul public la informațiile despre produse și digitalizarea; accesul public la informațiile despre produse și măsurile împotriva „greenwashing”; și mijloacele de a încuraja operatorii să informeze publicul (etichetare ecologică, audit ecologic, soluții de mediu, sociale și de guvernanță.

În cadrul reuniunii mai mulți participanți care au raportat care este starea de lucruri în domeniu în țara pe care o reprezintă. În același context, au fost aduse mulțumiri participanților pentru deschiderea în vederea schimbului de păreri pe marginea celor realizate. La finalul întrunirii a fost ales prin consens dl Michel Forst în calitate de raportor special independent privind apărătorii mediului.

Evenimentul a fost organizat de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. Grupul de lucru privind accesul la informații a fost creat în baza deciziei adoptate în cadrul celei de-a 4-a Reuniuni a Părților Convenției Aarhus și are drept scop consolidarea implementării prevederilor Convenției în domeniul accesului la informație în special prin utilizarea tehnologiilor moderne și serviciilor de e-guvernare.

Sursa:mediu.gov.md