20 de agricultori vor primi granturi în implementarea practicilor și tehnologiilor care promovează managementul durabil al terenurilor

20 de producători agricoli vor beneficia de granturi post-investiționale în cadrul programului „Managementul durabil al terenurilor”, gestionat de Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P). În acest sens, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat procesul de recepționare a dosarelor.

Granturile vor rambursa 30% din investiția eligibilă, cu un plafon de 10 000 dolari SUA per agricultor.

Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără: semănători, tocători, stropitori, combine de recoltare (tehnologii No-Till), combinatoare pentru formarea benzilor (tehnologii Strip-Till), echipamente și sisteme de irigare, construcții hidrotehnice de captare a apei, înființarea/reabilitarea de fâșii paravânt, ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, înierbarea în jurul pomilor în livezi.

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură depune eforturi pentru achitarea în termeni proximi a tuturor cererilor depuse în cadrul apelului.

Sursa:madrm.gov.md