O delegație a Băncii Mondiale a discutat la Ministerul Mediului un nou program pentru Republica Moldova

Noul Program de Operațiuni pentru Politici de Dezvoltare pentru Republica Moldova, oferit de Banca Mondială, a fost discutat în cadrul unei întrevederi a Ministrei Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de Stefano Curto. Discuțiile s-au axat pe atenuarea impactului crizei refugiaților, ecologizarea industriei și schimbări climatice.

Stefano Curto a  exprimat deschiderea Băncii Mondiale pentru o cooperare strânsă și productivă în pregătirea noului Program de Operațiuni pentru Politici de Dezvoltare și a reafirmat angajamentul Băncii Mondiale de a oferi Republicii Moldova un sprijin suplimentar în proiectarea și implementarea măsurilor de politici.

Iordanca-Rodica Iordanov a prezentat prioritățile Ministerului, care vizează managementul deșeurilor, extinderea suprafețelor de teren împădurite, curățarea și reabilitarea râurilor. În contextul discuției, ministra a mulțumit reprezentanților Băncii Mondiale pentru suportul acordat în implementarea diferitelor proiecte, inclusiv celor de mediu.   

Programul de Operațiuni pentru Politici de Dezvoltare este un instrument al Băncii Mondiale, oferit sub formă de suport bugetar pentru realizarea reformelor de politici sau instituționale, îndreptate spre atingerea unor rezultate durabile în domeniile prioritare.

Delegația Băncii Mondiale se află într-o misiune în Republica Moldova în perioada 25-29 septembrie.

Sursa:mediu.gov.md