Dosarul hidrocentralei Pistruieni, Telenești din nou în atenția Procuraturii Generale

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a sesizat Procuratura Generală pentru a identifica persoanele vinovate de pierdea în masă a peștelui și a altor hidrobionți în râul Răut, cu un prejudiciu de peste 1mln lei. Motivul ar fi funcționarea barajul Hidrocentralei din satul Pistruieni, r-nul Telenești, fapt ce a dus la secarea completă a apei din râul Răut.

Mai mulți locuitori din satul Brânzenii Noi, raionul Telenești s-au plâns că râul Răut a secat, ca rezultat al acțiunilor întreprinse ilegal de agentul economic ”Hidroelectrica”, activitatea căreia este producerea energiei electrice și comercializarea acesteia. Iar în urma acesteia, recent a fost depistată o pierdere irecuperabilă – o tonă de pește mort.

Inspecția pentru Protecția Mediului din Telenești a efectuat pe data de 5 iulie curent, un control inopinat, conform prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.  La fața locului s-a constatat că stăvilarele hidrocentralei erau închise, fapt ce a dus la secarea tronsonului râului Răut din aval de construcție, acțiune ce contravine prevederilor Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător.

În râul Răut, sectorul în aval de barajul Hidrocentralei din satul Pistruieni, r-nul pânăîn satul Căzănești din r-nul Telenești au fost numărați și identificați pește și alți hidrobionți morți, după cum urmează: Caras argintiu(Carassius gibelio)   698 exemplare,Babușcă (Rutilus rutilus) – 4 exemplare, Boarță (Rhodevs amarus) – 48 exemplare, Obleț (Alburnus alburnus) – 56 exemplare, Murgoi bălțat (Psevdorasbora parva) – 16 exemplare, Scoica de lac (Anodonta cygnea) – 37 exemplare, Melc de apă (Lymnaea stagnalis) – 6 exemplare, cu un prejudiciu calculat estimativ peste 1 mln. lei.

În 2017 a fost deschis un dosar penal la Procuratura Generală privind construcția ilegală a hidrocentralei din satul Pistruieni, r-nul Telenești. Ulterior, dosarul a fost clasat și nimeni nu a fost tras la răspundere. Ministerul Mediului va monitoriza cu atenție procesul, după ce pe data de 12 iulie 2022, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a sesizat din nou Procuratura Generală.

Sursa:mediu.gov.md