Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind emisiile industriale

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, din 14 iulie 2022, cu 57 de voturi a fost votat în prima lectură, proiectul de lege privind emisiile industriale. Necesitatea acestuia reiese din  necesitatea prevenirii și controlului poluării provocate de activitățile industriale și economice precum și necesitatea racordării legislației și practicii naționale la standardele europene în domeniul protecției mediului.

Conform prevederilor sistemul de autorizare integrată de mediu/autorizare de mediu a emisiilor în apă, aer și sol va fi stabilit pentru fiecare sursă de poluare și nu pentru agenți economici cum este la moment, eliminând obligația de a primi diferite tipuri de autorizații pentru o activitate. În absența unei autorizații, nu poate fi verificată respectarea valorilor-limită de emisie, iar riscurile pentru mediu și sănătatea umană nu pot fi evitate în mod eficace.

Emisiile industriale sunt emisiile de poluanți care sunt eliberați în aer, apă și sol de instalațiile industriale și care au efecte nocive asupra sănătății umane și a mediului. Ele provin din activități precum producția de energie electrică și de ciment, gestionarea și incinerarea deșeurilor și creșterea intensivă a animalelor.

Legea privind emisiile industriale a fost elaborat cu suportul proiectului GIZ „Dezvoltarea capacitaților pentru politica climatică în țările din Europa de Sud – Est, Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, etapa a III-a”. Acesta va intra în vigoare la 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sursa:https:mediu.gov.md