UE// Seminar teoretico-practic la Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu”din or. Strășeni.

La data de 20 aprilie , a fost organizat primul din cele două seminare teoretico-practice cu participarea liceenilor IPLT ”Ion Vatamanu” din or.Strășeni în cadrul proiectului ”Abilitarea și implicarea cetățenilor din municipiul Strășeni pentru monitorizarea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv la Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu”” din orașul Strășeni, implementate cu finanțare din partea Uniunii Europene”.

La eveniment au participat 15 elevi ai claselor a IX- a XII-a care au participat la o lecție interactivă, susținută de echipa de implementare a proiectului din cadrul AO ”Renașterea Rurală” și experții contractați. Astfel tinerii au aflat cum poți monitoriza eficiența energetică a unei încăperi cu utilizarea echipamentului specializat, fără de care nu este posibilă o monitorizare eficientă și obiectivă, precum și despre relația dintre cetățeni și organele cu funcții de răspundere în procesul de conlucrare și schimb de informație.

La finele seminarului IPLT ”Ion Vatamanu” i-a fost donată cu titlu gratuit o trusă pentru lecții de audit energetic și magneți pentru frigider cu imprimeu color, relevanți proiectului.

Asociația Obștească„Media Grup MERIDIAN” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Educație și constientizare pentru comunități active”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).