Guvernul Republicii Moldova sprijină promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă de modificare a legii privind promovarea surselor de energie regenerabilă, care prevede o serie de noi facilități pentru instalarea și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Una dintre modificările propuse vizează extinderea mecanismului „Facturare netă”, care va permite prosumatorilor să beneficieze de suport pentru mai multe locuri de consum pentru centralele electrice. Astfel, vor fi atrase mai multe investiții în sectorul energiei regenerabile, ceea ce va contribui la diversificarea surselor de energie și la creșterea securității energetice a statului și va crea premisele legale pentru facilitarea creării primelor comunități energetice. Dezvoltarea comunităților energetice, membri ale cărora pot fi atât autorități publice locale, cât și agenți economici sau persoane fizice, va permite reducerea costurilor pentru acoperirea consumului propriu al membrilor.

Totodată, va fi eficientizat procesul de racordare la rețelele electrice pentru producătorii eligibili mari prin amendamente care vor permite Guvernului să impună obligații de serviciu public operatorilor de sistem și astfel, asigurand prioritizarea acordării avizului de racordare pentru producătorii eligibili mari care vor fi castigatorii licitațiilor. Această măsură va contribui la prevenirea blocării capacităților rețelei, va stimula dezvoltarea proiectelor din surse regenerabile și desfășurarea cu succes a primelor licitații de energie regenerabila în Republica Moldova.

Totodată, potrivit proiectului de lege, Ministerul Energiei urmează să preia monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de către producătorii eligibili mari, fiind asigurat astfel un control eficient și continuu. De asemenea, va fi eliminată garanția discriminatorie impusă solicitanților de avize de racordare, care afecta exclusiv unitățile de generare din surse regenerabile. Această măsură va elimina discriminarea între sursele regenerabile și cele convenționale și va stimula investițiile în energia regenerabilă.

„Modificările propuse sunt esențiale pentru a sprijini tranziția energetică a Republicii Moldova, asigurând un cadru legal echitabil pentru toți producătorii de energie și promovând dezvoltarea unui sector energetic durabil și eficient. Aceste măsuri vor contribui la deblocarea procesului de acordare a avizelor de racordare pentru producatorii eligibili mari, creșterea eficienței gestionării resurselor și infrastructurii energetice, precum și la stimularea investițiilor în sectorul energiei regenerabile”, a menționat Secretara de Stat, Carolina Novac.

Sursa:energie.gov.md