Ministerul Mediului a elaborat Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind însemnele etichetei ecologice

Ministerul Mediului a elaborat Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind însemnele etichetei ecologice și condițiile de utilizare a acesteia. Documentul a fost realizat în contextul necesității formării cadrului normativ de punere în aplicare a Regulamentului privind etichetarea ecologică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.204/2023, care intră în vigoare la 28.04.2024.

Scopul Proiectului Regulamentului este promovarea produselor și serviciilor care respectă criterii ecologice, oferind consumatorilor informații clare și transparente despre impactul acestora asupra mediului și asupra sănătății umane.

Proiectul Regulamentului prevede reglementarea particularităților însemnelor etichetei ecologice și a condițiile de utilizare a etichetei ecologice.

Aceste prevederi au ca scop să asigure transparența, autenticitatea și integritatea procesului de etichetare ecologică, protejând astfel interesele consumatorilor și promovând dezvoltarea durabilă, iar întreprinderile sunt libere să aleagă dacă participă sau nu la sistemul de etichetare ecologică.

Anunțul de inițiere a elaborării Proiectului Regulamentului a fost plasat pe pagina web oficială a ministerului la data de 1 decembrie 2023.

mediu.gov.md