(AUDIO) La Ministerul Mediului au avut loc consultările publice cu privire la proiectul Strategiei de Mediu pentru anii 2023-2030

Ieri la Ministerul Mediului au avut loc mai multe evenimente. A fost discutată colaborarea în domeniul mediului în cadrul unei întrevederi dintre secretara de Stat a Ministerului Mediului, Aliona Rusnac și Iryna Shcherbyna – specialist în sectorul public, reprezentantă a Băncii Mondiale. Discuțiile au vizat ajutorul acordat de către Banca Mondială în alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene, în contextul integrării europene a Republicii Moldova.

Un alt eveniment sunt consultările publice cu privire la proiectul Strategiei de Mediu pentru anii 2023-2030. Documentul este definitivat în vederea examinării și aprobării în cadrul unei ședințe a Guvernului. Proiectul documentului a fost prezentat audienței de ministra Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov. În format mixt, în cadrul ședinței au participat toate părțile interesate.  

Referitor la aceste subiecte, ECOFM a discutat cu secretara de Stat a Ministerului Mediului Alona Rusnac: