Ministerul Mediului: Un an de solidaritate cu mediul înconjurător

După un an de guvernare, membrii cabinetului de miniștri au prezentat reușitele sale. Secretara de stat al Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a raportat despre rezultatele primului an de solidaritate cu mediul înconjurător.

Cu un an în urmă a fost creat Ministerul Mediului, care și-a trasat ca obiective împădurirea Republicii Moldova, gestionarea deșeurilor și managementul eficient a resurselor de apă. Misiunea noastră este de a elabora și promova acte normative prietenoase mediului, armonizate și racordate la legislația Uniunii Europene. La un an de funcționare vorbim de reușitele Ministerului Mediului pe următoarele dimensiuni:

Gestionarea  resurselor naturale transfrontaliere

S-a reluat dialogului cu statele vecine privind gestionarea resurselor naturale transfrontaliere. Comisia moldo-ucrainenă au convenit asupra unui monitoring comun asupra protecției bazinului fluviului Nistru, cu schimb de date, lichidarea surselor de poluare cu impact negativ asupra calității apei etc. A fost finalizat și aprobat studiul de fezabilitate și studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcția stației de epurare a apelor uzate din or. Soroca. Iar în baza studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Nistrean, Republica Moldova a elaborat recomandările pe marginea regulilor de exploatare a lacurilor de acumulare a Nodului Hidrotehnic Nistrean, privind asigurarea debitului minim deversat, în perioada de seceta, ce nu trebuie să fie mai mic de 100m3/sec. Iar dialogul cu partenerii din România se bazează pe acorduri de colaborare în domeniul gestionării râului Prut și continuăm cooperarea în vederea dezvoltarea infrastructurii pentru împădurirea și reîmpădurirea Republicii Moldova.

Instituționalizarea ariilor naturale protejate de stat

Pentru dezvoltarea unui mecanism de protecție și conservarea a biodiversității a fost asigurată funcționalitatea ariilor naturale din resurse bugetare. A fost elaborat și instituționalizat planul de management a  Parcul Național ”Orhei”, a fost adoptat regulamentul de funcționare a Rezervației biosferei „Prutul de Jos” și a fost întocmit planul de acțiuni pentru restabilirea lacului natural ”Beleu”, cu accent pe decolmatarea gârlelor lacului Beleu.

Un alt rezultat este creare rețelei Emerald, prin realizarea măsurilor de menținere sau restaurare, la o stare de conservare favorabilă, a habitatelor și speciilor de floră și faună sălbatică de interes unional, prezente pe teritoriul Republicii Moldova. Iar de Ziua  Mondială a Mediului a fost fondat Parcul Național „Nistrul de Jos”.

Monitorizarea calității aerului

În anul 2022 s-a reușit  adoptarea Legii privind calitatea aerului, potrivit căreia pe teritoriul țării trebuie să fie instalate 18 stații de monitorizare automate a calității aerului. În iunie 2022, la Chișinău a fost instalată prima stație de monitorizare a calității aerului în regim online, de tip trafic, care permite monitorizarea emisiilor de la traficul auto. Informația este transmisă on-line și procesată la laboratorul de referință al Agenției de Mediu.

Gestionarea deșeurilor

În anul 2019, a fost semnat Acordul dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind ,,Deșeuri solide în Republica Moldova”, în valoare de 100 mln euro. Odată cu instituirea noului Guvern, s-a focusat pe prioritatea  deblocării proceselor de promovare a proiectului investițional în domeniul gestionării deșeurilor, blocat până la acel moment, intensificând acțiunile de conlucrare cu autoritățile publice locale, experți și populația generală. Un rezultat important obținut la etapa actuală este studiul de fezabilitate în RMD5 (raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași). Iar în anul 2023, va începe implementare proiectul pilot în domeniul managementul deșeurilor. Urmează RMD1 (Cantemir, Cahul, Ceadîr-Lunga, Vulcănești,  Taraclia) și RMD8 (Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni). Pentru celelalte RMD 4, 7, 8  cu suportul BEI se lansează procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate.

Măsuri de prevenire a poluării mediului prin reducerea impactului negativ al activităților economice

Pe parcursul anului 2022, a crescut cu circa 20%  cererile agenților economici pentru eliberarea actelor permisive în domeniul protecție mediului. Aceasta arată o tendință pozitivă de a se conforma cerințelor de mediu. Printre condițiile eliberării autorizațiilor de mediu este și achitarea plăților pentru poluarea mediului la bugetul de stat, măsură necesară pentru asigurarea prevenirii sau minimizării poluării în aer, apă și sol, aceste resurse naturale fiind foarte afectate ca urmare a activităților economice.

Guvernul a fost instituit pe data de 6 august 2021 și este format din 13 ministere. Ministra Mediului este Iuliana Cantaragiu.