Reprezentanții companiei Mathematica în vizită la Ministerul Mediului

Astăzi, 9 august, doamna Iordanca-Rodica Iordanov, secretar de stat, Ministerul Mediului, a avut o întrevedere cu reprezentanții companiei Mathematica. Aceasta se înscrie în prevederile Memorandului de înțelegere, ce a fost semnat în noiembrie 2015 de Cancelaria de Stat și Corporației Provocările Mileniului SUA (CPM), în care este prevăzut că Republica Moldova în calitate de țară beneficiară al Acordului Compact, urmează să asigure activitățile de monitorizare a implementării programului respectiv, inclusiv și pe perioada de cinci ani după finisarea lui.

Pentru a asigura cele prevăzute, CPM a anjajat Compania Mathematica, o organizație de consultanță din SUA care va realiza, în perioada lunii august 2022, evaluarea finală a rezultatelor Programului Compact, pe segmentul proiectului Tranziția la Agricultura Performantă. În cadrul discuției cu reprezentanții Ministerului Mediului și ai Agenției Apele Moldovei au fost discutate politicile în domeniul managementului resurselor de apă, modul în care sunt implementate planurile de gestionare a bazinelor hidrografice Nistru și Prut dar și potențioale investiții în managementul bazinelor hidrografice.  

Agenda vizitei reprezentanţilor CPM include întrevederi la nivel înalt în cadrul Cancelariei de Stat, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Mediului şi conducerii proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de donatori. De asemenea, va fi efectuat un sondaj în rândul AUAI Compact şi intervievaţi producătorii agricoli – membri ai acestora.

Sursa:mediu.gov.md