Parlamentul a probat noi prevederi în evaluarea de mediu

Cu 68 de voturi Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul ședinței plenare din 28 iulie 2022, a votat în a doua lectură, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative. Acesta prevede modificări și ajustări la Legea privind evaluarea impactului asupra mediului, Legea privind evaluarea strategică de mediu și abrogarea Legii privind expertiza ecologică.

Modificările operate la Legea privind evaluarea impactului asupra mediului fac anumite precizări cu privire la procesele care au avut un grad dificil de implementare. În vederea facilitării procedurilor au fost stabilite condițiile și cazurile de depunere a cererilor, etapele procedurii de evaluare dar și modalitatea de contestare a acesteia.

Conform prevederilor adoptate, urmează reducerea poverii administrative pentru agenți economici prin reducerea termenului procedurii de evaluare a impactului asupra mediului până la 30 de zile lucrătoare. Un aspect nou îl constituie și asigurarea calității evaluării prin instituirea Comisiei tehnice în vederea asigurării calității raportului privind evaluarea impactului asupra mediului, care va avea în sarcină analiza documentului sub aspect calitativ, precum și de respectare a tuturor etapelor evaluării impactului asupra mediului dar și de asigurare a transparenței procesului și de consultare a publicului. În baza opiniei Comisiei tehnice, Agenția de Mediu va lua o decizie privind calitatea corespunzătoare sau necorespunzătoare a raportului privind evaluarea impactului asupra mediului cu eliberarea ulterioară a acordului de mediu, după caz. Noile prevederi vor intra în vigoare la șase luni de la data publicării în ”Monitorul Oficial al Republicii Moldovaiar ulterior va fi abrogată Legea privind expertiza ecologică.

Modificarea sistemului evaluării de mediu este necesară în scopul asigurării compatibilității cu cerințele Directivei 2014/52/UE privind evaluarea impactului asupra mediului, Convenției Espoo, Protocolului Evaluarea Strategică de Mediu și Convenției Aarhus pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și simplificarea etapelor de EIM, și pentru îmbunătățirea sinergiei cu alte acte normative și documente de politici naționale.

Sursa:http:mediu.gov.md