Cu 59 de voturi, Legea privind emisiile industriale a fost votată în lectura a doua

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, din 28 iulie 2022, cu 59 de voturi a fost votată în a doua lectură, Legea privind emisiile industriale. Necesitatea adoptării acestui act legislativ este argumentată de stringența prevenirii și controlului poluării provocate de activitățile industriale și economice, precum și de nevoia de racordare a legislației și practicii naționale la standardele europene în domeniul protecției mediului.

Documentul presupune instituirea unui cadru normativ care vizează prevenirea și controlul poluării provocate de activitățile industriale și economice, în vederea reducerii emisiilor în aer, apă și sol. În acest sens, sunt definite scopul, principiile și domeniul de aplicare  a prevederilor legii, atribuțiile autorităților în domeniul prevenirii și controlului poluării, precum și obligațiile operatorilor și specialiștilor de mediu.

De asemenea, ea reglementează procedura de eliberare a autorizațiilor integrate de mediu/autorizației de mediu, condițiile și termenii de emitere a actelor permisive. Totodată, noua lege propune crearea unui sistem de control de mediu prin asigurarea respectării cerințelor din autorizația de mediu, care va fi realizat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Legea privind emisiile industriale a fost elaborat cu suportul proiectului GIZ „Dezvoltarea capacitaților pentru politica climatică în țările din Europa de Sud – Est, Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, etapa a III-a”. Acesta va intra în vigoare la 2 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sursa:mediu.gov.md