Republica Moldova poate beneficia de suport financiar prin Mecanismul Comun de Creditare susținut de Japonia

La data de 13 iunie 2022, delegația Republicii Moldova, după discuțiile avute în cadrul ședințelor de negocieri asupra Art. 6 al Acordului de la Paris, a avut o întrevedere bilaterală cu reprezentanții din Japonia. În componența delegației Japoneze au participat mai mulți oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Mediului, și celui al Economiei și Comerțului din Japonia.

În cadrul acesteia s-a discutat colaborarea dintre Republica Moldova și Japonia privind implementarea proiectelor Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto în domeniul termo-energetic, cât și oportunitatea implementării noilor proiecte în baza Mecanismului Comun de Creditare, promovat de Japonia la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.

Delegația Japoniei a fost informată despre angajamentele Republicii Moldova în vederea atenuării efectelor de schimbare a climei și adaptării, diminuării impactului asupra mediului, monitorizării, raportării și verificării transparente a emisiilor gazelor cu efect de seră (GES). În septembrie 2015 Republica Moldova a declarat către CONUSC prima Contribuție Națională Determinata (CND1), prin care şi-a asumat angajamentul de a atinge, până în anul 2030, ținta necondiționată de 64%, iar ținta condiționată de 78% reducere a emisiilor nete a GES, comparativ cu nivelul anului 1990.

 În martie 2020 Republica Moldova și-a sporit angajamentele de reducere a emisiilor de GES. Contribuția națională determinată actualizată (CND2)  prevede reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 70%  către anul 2030 față de anul 1990, ca țintă necondiționată. Iar ținta condiționată ar putea fi sporită până la 88% sub nivelul anului 1990, cu condiția suportului adecvat din partea donatorilor internaționali, inclusiv utilizând mecanismele financiare ale Acordului de la Paris. Un suport adecvat poate servi Mecanismul Comun de Creditare susținut de Japonia pentru  țările în curs de dezvoltare (Art.6.2).

La rândul său, partea Japoneză a făcut o trecere în revistă a etapelor de dezvoltare a proiectelor  Mecanismului Comun de Creditare (JCM), care este similar cu mecanismul CDM al  Protocolului de la Kyoto, dar și foarte distinctiv privind finanțarea vis-a-vis de monitorizare,  raportare și verificare.  

Pentru a beneficia de noul Mecanism Comun de Creditare, Republica Moldova urmează să negocieze cu partea Japoneză semnarea unui Memorandum de cooperare.  Până în prezent, Japonia a semnat Memorandumuri bilaterale cu mai multe țări din Asia și Africa, în sensul implementării JCM. În eventualitatea aprobării deciziei de preluare a Mecanismului Comun de Creditare, Republica Moldova poate deveni prima țară semnatară a Memorandului JCM din regiunea Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală.

Mecanismul Comun de Creditare își propune să faciliteze difuzarea tehnologiilor, produselor, sistemelor, serviciilor și infrastructurii de decarbonizare de vârf, precum și implementarea acțiunilor de atenuare, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la dezvoltarea pe principii durabile.

Negocierile asupra Art. 6 al Acordului de la Paris, se desfășoară în cadrul reuniunilor Organului Subsidiar (OS 56) al CONUSC, în perioada 6 -16 iunie, la Bonn. Reuniunile OS 56 au menirea de a pregăti materiale referitor la politicile privind adaptarea, atenuarea, transparența și raportarea către conferința părților CONUSC și Acordului de la Paris.    

Sursa:mediu.gov.md