Eticheta Ecologică – un indicator în dezvoltarea durabilă și o tranziție către o economie verde în Moldova

Un eveniment on-line dedicat etichetării ecologice în Moldova, a avut loc la 14 decembrie cu scopul evaluării posibilității de integrare a unui sistem de etichetare ecologică a bunurilor și serviciilor în țară.

Evenimentul cu genericul Promovarea etichetării ecologice în Moldova prin intermediul Programului EU4Environment, organizat de AO EcoContact prin intermediul UNEP, a întrunit factori de decizie interesați, printre care: autorități naționale cu atribuții în domeniul etichetării ecologice (Ministerul Mediului), instituții naționale (precum Agenția Achiziții Publice), societatea civilă, comunitatea internațională și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Astfel, au fost puse în discuție provocările întâmpinate în procesul de elaborare a mecanismului legislativ, precum și posibilitatea de funcționare a sistemului actual de etichetare din Moldova. Totodată, experții sus-menționați au dedicat o sesiune de discuții și achizițiilor durabile, care au devenit mai mult decât o necesitate în contextul folosirii raționale a resurselor ce sunt într-un proces continuu de consum irecuperabil. În timp, achiziționarea de bunuri și servicii durabile, ar putea contribui la un progres în termeni sociali, ecologici și economici, aducând rezultate în eforturile de reducere a sărăciei, îmbunătățire a echității sociale, reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea eficienței energetice și a resurselor, etc. Astfel, achizițiile publice durabile ar putea deveni un instrument principal în implementarea politicilor de dezvoltare durabilă, menite să asigure o tranziție favorabilă către o economie verde – a fost una dintre concluziile menționate pe parcursul întrunirii.

În context, au mai fost prezentate Proiectul de Regulament privind transpunerea Regulamentului UE Ecolabel 66/2010 în Moldova și Ghidul privind etichetarea ecologică. Una din provocările creării și aplicării unui sistem de etichetare ecologică în Republica prin transpunerea Regulamentului Nr. 66/2010 privind eticheta ecologică Europeană în legislația națională constă în imposibilitatea aplicării directe a siglei Europene – floarea. Aceasta se datorează statutului Republicii Moldova, care la ora actuală nu este un stat membru al Uniunii Europene. Totuși, ținând cont de faptul că mediul și economia sunt părți ale aceluiași sistem, obiceiurile și preferințele de consum bine înrădăcinate în Republica Moldova trebuie și pot fi schimbate prin crearea și implementarea unui mecanism național de etichetare ecologică similar celui European. Acesta va permite diminuarea și stoparea practicilor actuale de utilizare nerațională a resurselor naturale și utilizare a tehnologiilor poluante. În cadrul Programului „EU4Environment”, finanțat de UE, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) își propune să consolideze capacitatea Republicii Moldova privind achizițiile publice durabile și etichetarea ecologică. Acest lucru se  realizează prin furnizarea de asistență tehnică, servicii de consultanță și dezvoltarea capacităților/formare pentru factorii de decizie politică, practicieni în achiziții, întreprinderi și asociații de afaceri, precum și ONG-uri și alte părți interesate.

„Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) își propune să ajute cele șase țări-partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina să-și păstreze capitalul natural și să crească bunăstarea mediului a oamenilor, prin susținerea acțiunilor legate de mediu, demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru o creștere mai ecologică și stabilirea de mecanisme pentru a gestiona mai bine riscurile și impactul asupra mediului.

Acțiunea este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de cinci organizații partenere: OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială, în baza unui buget de aproximativ 20 de milioane EUR. Perioada de implementare a Acțiunii este 2019-2022.