Guvernul și Institutul de Mediu de la Stockholm colaborează în vederea elaborării  Foii de parcurs privind tranziția verde a Republicii Moldova

Reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale cheie s-au întâlnit pentru a promova strategia națională de tranziție verde, în conformitate cu directivele de mediu ale UE, în cadrul proiectului Agenda Verde.

Săptămâna trecută, la Chișinău, echipa de management a proiectului Agenda Verde a participat la o ședință strategică menită să promoveze tranziția verde a Moldovei și transpunerea acquis-ului UE. La întrunire au participat reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale cheie, inclusiv reprezentanți de nivel înalt ai Cancelariei de Stat, ai Biroului de Integrare Europeană, precum și ai ministerelor de resort: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Ședința a reprezentat o platformă oportună pentru revizuirea progresului proiectului Agenda Verde pe regiuni și pentru evidențierea rezultatelor preliminare ale evaluărilor tematice privind tranziția verde a Moldovei.

Colaborare trans-sectorială pentru reforma verde

Veronica Arpintin, secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a subliniat importanța reuniunii în contextul aderării la UE și al succesului reformelor verzi: „Ședința de astăzi subliniază importanța crucială a colaborării intersectoriale. Grupul divers de participanți prezenți astăzi aici demonstrează în mod clar că îndeplinirea cerințelor de aderare la UE și succesul reformei verzi necesită o abordare unitară și colaborativă în toate sectoarele.”

Lauri Tammiste, Directorul SEI Tallinn, a împărtășit experiența Estoniei în procesul de elaborare a Foii de parcurs privind neutralitatea climatică, subliniind beneficiile financiare și de mediu ale reformelor verzi și ilustrând modul în care planificarea strategică și punerea în aplicare pot contribui la tranziții de succes.  

Bernardas Padegimas, liderul echipei de politici și strategii de mediu în cadrul SEI, a evidențiat potențialul semnificativ al proiectului Agenda Verde de a debloca oportunități de investiții, acoperind atât nevoile pe termen scurt, cât și pe termen lung asociate tranziției verzi a Moldovei. Totodată, proiectul este menit să

consolideze aspirațiile țării de a adera la UE, confirmând angajamentul acesteia față de dezvoltarea durabilă.

Identificarea provocărilor și valorificarea oportunităților

În cadrul ședinței, reprezentanții Ministerului Energiei s-au referit la necesitatea unui sprijin substanțial pentru a răspunde așteptărilor în creștere și pentru aliniere la standardele UE pentru aderare. Consiliera de nivel înalt a UE pentru tranziția verde, în cadrul Ministerului Mediului din Moldova, Justina Grigaraviciene, a reliefat faptul că deși beneficiile tranziției către tehnologii și practici verzi sunt substanțiale, acestea vin și cu responsabilități semnificative. Este posibil ca aceste responsabilități să nu fie întotdeauna bine primite de către consumatori și întreprinderi, însă prin eforturi susținute de conștientizare publică, transparență și colaborare, aceste provocări pot fi depășite cu succes.

Felicia Bechtoldt, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a subliniat în importanța comunicării eficiente a beneficiilor tranziției verzi pentru a atrage atât investiții străine și pentru a obține sprijin din partea întreprinderilor locale. Această comunicare este esențială pentru orientarea cetățenilor către un viitor prosper și durabil din punct de vedere ecologic, în special în ceea ce privește ecologizarea pieței muncii și a locurilor de muncă.

Planificare strategică și inițiative pentru viitor

De asemenea, în cadrul ședinței a fost enunțată necesitatea examinării amănunțite a directivelor UE și a cerințelor de conformitate ca parte a obligației Republicii Moldova. Foile de parcurs pentru reforme sectoriale vor fi elaborate pe baza evaluării bilaterale. În context, a fost evidențiată necesitatea actualizării standardelor ocupaționale și a cadrelor educațional pentru a încorpora o perspectivă verde.

Co-liderul național al proiectului Agenda Verde pentru Moldova, Iordanca-Rodica Iordanov, a evidențiat importanța îmbunătățirii colaborării intersectoriale, menționând că modelarea climatică predictivă, realizată de SEI, va demonstra că atingerea neutralității climatice este mai rentabilă decât menținerea modelelor actuale de guvernanță economică. „Trebuie să recunoaștem și să acceptăm necesitatea urgentă de schimbare. Construcțiile planificate și construite în prezent trebuie să respecte standardele de mediu, iar proiectarea și controalele de calitate trebuie să fie aliniate la principiile verzi.”, a declarat doamna Iordanov. Totodată, co-liderul național a subliniat că este încrezătoare că evaluările efectuate în cadrul proiectului „Agenda verde” vor oferi informații esențiale și vor rezolva întrebări-cheie privind punerea în aplicare a procesului de tranziție în Moldova.

Concluzii și pașii următori

Reuniunea a subliniat efortul colectiv necesar în diferite sectoare și a evidențiat măsuri și strategii practice pentru a asigura tranziția verde de succes a țării. În toamna anului curent, discuțiile interministeriale privind tranziția verde vor fi reluate, în baza rezultatelor Raportului de evaluare privind pregătirea țării

pentru tranziția verde. Aceste discuții vor orienta planificarea viitoare a politicilor și necesităților de investiții, asigurând că Moldova rămâne pe calea cea bună pentru a-și atinge obiectivele de tranziție verde.