Au fost operate modificări în mecanismele de repartizare a consumului de energie electrică și agent termic

Cabinetul de miniștri a aprobat  o nouă redacție a Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale, promovată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 

Deoarece modificările legislative aprobate vizează asigurarea populației cu energie electrică, termică și gaze naturale, Ministerul Energiei ține să atenționeze asupra următoarelor aspecte importante:

•         Privind repartizarea consumului direct/indirect de energie termică între unități în cadrul unui bloc locativ conectat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică

–         Începând cu 1 octombrie a fiecărui an, este obligatoriu ca locatarii, asociațiile de locatari și/sau gestionarii blocurilor locativ să prezinte mecanismul de repartizare a consumului de energie termică către unitățile termoenergetice. În lipsa prezentării acestui mecanism, blocul locativ nu se va conecta la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică până la 1 decembrie. Dacă nu este prezentat nici până la data de 1 decembrie, se va face conectarea blocului locativ cu respectarea prevederilor Metodologiei din noul Regulament.

–         Pentru a corecta inechitatea între spațiile comerciale (care au o înălțime mai mare în comparație cu celelalte etaje) și celelalte unități, a fost introdus un coeficient care să țină cont de volumul încălzit.

–         În cazul apartamentelor deconectate cu pereți exteriori în planuri perpendiculare (de colț), plata pentru încălzirea acestora se calculează cu aplicarea unui coeficient de reducere 1/1,2.

–         De asemenea, a fost exclusă componenta de plată pentru tavan/etaj tehnic sau podea pentru apartamentele debranșate de la SACET şi poziționate la primul sau ultimul etaj.

•         Privind repartizarea/distribuirea volumului de apă caldă înregistrat de contorul comun

– Volumul de apă caldă înregistrat de contorul comun al blocului locativ este distribuit către unitățile în condominiu de către asociație/gestionar/intermediar conform deciziei adunării generale. Dacă modalitatea de repartizare a cheltuielilor nu este stabilită în conformitate cu legislația, diferențele se repartizează proporțional consumurilor individuale:

              1) Tuturor proprietarilor/locatarilor unităților contorizate individual, confirmate prin reprezentantul asociației/gestionar sau mijloace electronice.

              2) Numai proprietarilor/locatarilor unităților necontorizate sau care nu au confirmat datele contorului individual – în cazul blocurilor cu unități contorizate și necontorizate.

•         Privind repartizarea consumului de energie electrică pentru iluminatul de uz comun și pentru funcționarea ascensoarelor

Asociația/gestionarul poate solicita operatorului sistemului de distribuție deconectarea de la rețeaua electrică a consumatorilor datornici, pentru a preveni acumularea datoriilor de către întregul blocul și eventuala sistare a energiei electrice pentru locurile de uz comun și ascensoare. 

Repartizarea consumului de energie electrică pentru iluminatul de uz comun și pentru funcționarea ascensoarelor va fi efectuată de furnizor conform cotei părți din suprafața totală a unităților, iar, în cazul în care repartizarea se face de către gestionar, aceasta se va repartiza proporțional numărului de persoane care locuiesc în bloc.

Totodată, Ministerul Energiei amintește despre necesitatea de reorganizare a gestionarilor fondului locativ în Asociații de Proprietari în Condominiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2022. Acest lucru va facilita aplicarea noului Regulament cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale. Mai mult decât atât, blocurile în care sunt formate APC-uri vor fi prioritizate în cadrul programelor de finanțare a proiectelor de eficiență energetică administrate de către Centrul Național pentru Energie Durabilă. 

Sursa:energie.gov.md