Politicile energetice și climatice în contextul tranziției energetice – discutate la Chișinău

Aliona Rusnac, Secretar de stat al Ministerului Mediului, a participat la evenimentul cu genericul „Agenda tranziției energetice 2024”, organizat de Asociația Businessului European (EBA Moldova) în parteneriat cu Secretariatul Comunității Energetice. La eveniment a fost evidențiată importanța participării Ministerului Mediului, împreună cu părțile interesate, în procesul de tranziție a Republicii Moldova spre o energie verde.

În calitatea sa de speaker, Aliona Rusnac a vorbit despre necesitatea coroborării politicilor de mediu cu cele din sectorul energetic – cu referire la sursele de energie regenerabilă. Secretarul de stat a împărtășit ultimele evoluții din sector prin prisma angajamentelor internaționale asumate de către Republica Moldova și a politicilor elaborate de Ministerul Mediului. Oficialul a accentuat participarea imperativă a Ministerului Mediului împreună cu părțile interesate în procesul de tranziție a Republicii Moldova spre o energie verde.

„Calitatea și starea mediului sunt factori fundamentali pentru economia și bunăstarea țării, pentru sănătatea populației. În prezent, Republica Moldova se confruntă cu mai multe provocări de mediu, legate de schimbările climatice, de diferite forme de poluare. Protecția mediului a devenit o chestiune de importanță globală, pusă pe primul loc în lista priorităților de către guvernele statelor lumii, vizând în mod direct atât condițiile de viață și sănătate a populației, cât și dezvoltarea economică prin utilizarea resurselor în mod sustenabil”, a menționat Aliona Rusnac.

Secretarul de stat a remarcat mai multe documente elaborate de Ministerul Mediului și adoptate de Executiv: Programul de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 (2023), Programul național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030 (2023). Strategiei de Mediu pentru anii 2024-2030 (în proces de aprobare), Legea privind calitatea aerului atmosferic (intră în vigoare în Mai 2024) și altele. 

La eveniment au participat Jānis Mažeiks, șeful Delegației UE în Republica Moldova, Kent D. Logsdon, ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dirk Buschle, director adjunct și șef al Secretariatului Comunității Energetice, dar și alți actori importanți din domeniul mediului și regenerabilelor. 

Reuniunea a fost la a III-a ediție și a reprezintat unul dintre cele mai mari și de interes evenimente din industria energetică în Republica Moldova. Și în acest an, evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice din domeniu, investitori interesați, precum și experți din sectorul energetic și regenerabile.

Sursa:mediu.gov.md