O delegație a Republicii Moldova a participat la Conferința anuală a Coaliției Climă și Aer Curat

În perioada 21-23 februarie s-a desfășurat Conferința anuală a Coaliției Climă și Aer Curat (CCAC), care a subliniat oportunitățile asupra unei abordări holistice, privind acțiunile cu referire la climă și aerul curat. Din partea Republicii Moldova au participat Andrei Cucoș, șeful Direcției politici în domeniul protecției aerului atmosferic și Stela Drucioc, consultant CCAC în Republica Moldova.

La ședințele plenare s-a discutat despre căile de accelerare a acțiunilor prioritare, prin prisma diferitelor circumstanțe naționale. Pentru fiecare sector au fost identificate opțiuni viabile din punct de vedere economic și măsuri care trebuie implementate la scară națională, regională.

Procesele naționale de planificare sunt un aspect esențial al eforturilor de atenuare a poluanților climatici de scurtă durată. Prin urmare, s-a accentuat necesitatea de a integra atât dimensiunile cantitative, cât și cele calitative în strategiile de atenuare, asigurând acțiuni cuprinzătoare care abordează oportunitățile economice, impactul asupra sănătății, echitatea de gen și dezvoltarea durabilă. Implementarea măsurilor eficiente de atenuare pot genera reduceri impresionante pentru atingerea angajamentelor, asumate în cadrul Acordului de la Paris.

Delegația Republicii Moldova a împărtășit experiența de dezvoltare a politicilor de mitigare și adaptare a procesului de monitorizare și evaluare a contribuțiilor și realizărilor sectoriale, a reducerilor de emisii a GES, a poluaților atmosferici și poluanților climatici de scurtă durată.

Delegația țării noastre a prezidat ședința „Dialog privind politicile de reducere a  metanului și N2O în sectorul agricol”.

Sesiunea a oferit o privire de ansamblu asupra emisiilor agricole de metan și oxid de azot. Discuțiile au vizat poluarea cu azot și metan din agricultură, punând accent pe practicile agricole durabile bazate pe știință. Participanții s-au angajat în dialog pentru a aborda lacunele și barierele cheie, cu scopul de a oferi dovezi pentru strategii eficiente de atenuare în sector.

Țările membre au sarcina de a elabora o foaie de parcurs pentru reducerea metanului la nival național. Un Ghid pentru elaborarea rapoartelor BTR în corespundere cu Contribuțiile Naționale Determinate (NDC) și Foaia de parcurs pentru reducerea emisiilor de metan, va fi elaborat cu suportul CCAC. În baza Art. 6.2 a Acordului de la Paris, Republica Moldova dar și alte țări vor dezvolta proiecte bilaterale, utilizând Mecanismul Comun de Creditare ITMO. Ghidul va facilita transparența privind raportarea voluntară cu includerea rezultatelor atenuării în timpul perioadei de implementare a proiectelor și realizării NDC.

CCAC de comun cu Banca Mondiala dezvoltă platforma de comunicare și suport pentru implementarea acțiunilor privind reducerea metanului și a altor poluanți climatici de scurtă durată.

Discuțiile ulterioare s-au concentrat pe imperativul de a construi sprijin politic și de a mobiliza finanțare în diferite sectoare, inclusiv bănci multilaterale de dezvoltare (MDB), filantropie, orașe și guverne naționale. Părțile au subliniat necesitatea extinderii resurselor financiare pentru a stimula eforturile de atenuare a poluanților cu ciclu de viață scurt cu efect nociv asupra climei și pentru a atinge obiectivele globale de sustenabilitate.

Concluziile reuniunii anuale ale CCAC vor fi remise către cea de a șasea sesiune a Adunării Națiunilor Unite pentru Mediu având drept scop includerea în diferite rezoluții tematice.

Sursa: mediu.gov.md