Promovarea economiei verzi și circulare a fost discutată într-o ședință a Grupului de lucru Interministerial

Proiectul Programului de promovare a economiei verzi și circulare pentru 2024-2028 a fost discutat în cadrul ședinței Grupului de lucru interministerial al Republicii Moldova pentru promovarea dezvoltării durabile și a economiei verzi. Documentul a fost elaborat de Ministerul Mediului, cu contribuția Proiectului regional „Uniunea Europeană pentru Mediu – Economia Verde”.

În proiectul Programului au fost incluse prioritățile Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în domeniul economiei verzi și circulare și a fost făcut un bilanț al activităților din subcomponentele proiectului regional „Uniunea Europeană pentru Mediu – Economia Verde”, pentru ianuarie – august 2023, precum și a planurilor rămase pentru sfârșitul anului 2023, inclusiv la nivel regional.

Despre prioritățile Ministerului Mediului în domeniul promovării economiei veri și circulare, care reies din scopul general de aliniere a Republicii Moldova la obiectivele Pactului Verde European, la prioritățile stabilite de Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” pe termen mediu și lung, precum și la obiectivele din domeniu din proiectul Strategiei de Mediu 2030, a relatat Iordanca-Rodica Iordanov, ministra Mediului și co-președintă a Grupului de lucru.

Ședințele Grupului de lucru interministerial au ca scop analizarea progresului în ecologizarea economiei naționale și discutarea activităților necesare a fi întreprinse de către părțile interesate în accelerarea proces pe această dimensiune în Republica Moldova.

Veronica Arpintin, secretar de stat al MDED și co-președinte a Grupului de lucru, a vorbit despre prioritățile Guvernului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) în domeniul promovării principiilor Guvernanței de mediu și sociale (ESG) și despre sinergiile necesare în promovarea economiei verzi prin proiectul Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru perioada 2023-2027, care indică principalele activități de dezvoltare a cadrului antreprenorial și adaptează prioritățile precum și angajamentele care derivă din statutul de țară-candidat, inclusiv Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030.

„UE își sporește continuu angajamentele față de implementarea Pactului Verde European – nu numai în cadrul UE, ci și în regiunea vecină, și în țările candidate. De exemplu, luna trecută, în cadrul portofoliului bilateral de sprijin al UE pentru Republica Moldova, a fost lansat un proiect cuprinzător de 10 milioane de euro, pentru a ajuta guvernul să promoveze o agendă verde transformatoare”, a menționat Adam Grodzicki, șef adjunct al Secției Operațiuni a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.  

Reuniunile Grupului de lucru sunt susținute de programul EU4Environment, finanțat de UE, ca parte a Rezultatului 1.1 „Economia verde, coerența politicilor și coordonarea intersectorială”, care este implementat de Programul ONU pentru Mediu (UNEP). Datorită sprijinului UE și UNEP, Grupul de lucru interministerial a marcat recent 8 ani de activitate (2015-2023). Din Grup fac parte reprezentanți ai ministerelor și agențiilor guvernamentale, ai asociațiilor de afaceri, ai instituțiilor de cercetare, precum și ai organizațiilor obștești de mediu. Grupul este condus de Ministerul Mediului și de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Ședința a avut loc cu suportul Proiectului „Uniunea Europeană pentru Mediu – Economia Verde”,  finanțat de Uniunea Europeană și implementat de cinci organizații partenere: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, Organizația de Dezvoltare Industrială a Națiunilor Unite și Banca Mondială, în perioada 2019-2024, cu un buget de 20 de milioane euro.

Sursa:mediu.gov.md