La Ministerul Mediului a fost instituit un Grup de lucru în domeniul managementului deșeurilor

Pregătirea platformei pentru accesarea investiției în baza Acordurilor de împrumut BEI/BERD și de grant, pentru implementarea proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova” pentru construcția infrastructurii de management al deșeurilor precum și progresele înregistrate în dezvoltarea cadrului legal în domeniul managementului deșeurilor au fost discutate în cadrul unei  ședințe de constituire a unui grup de lucru creat la Ministerul Mediului.

Secretarul de stat al Ministerul Mediului, Grigore Stratulat, a mulțumit participanților la ședință, pentru receptivitate și interesul manifestat. „În ceea ce privește dezvoltarea sectorului de management al deșeurilor în R epublica Moldova, la etapa actuală ministerul pregătește platforma de accesare a investiției în baza Contractului de finanțare în cadrul Programului de investiții în domeniul managementului deșeurilor la nivel de țară în valoare de 100 mln. euro, ce urmează a să fie acordate de Banca Europeană de Investiții pentru construcția infrastructurii de management al deșeurilor” a declarat Grigore Stratulat.  

Investițiile vor fi orientate la nivel de Regiuni de management al deșeurilor (RMD) care prevăd construcția sistemelor moderne de colectare, sortare, valorificare a deșeurilor reciclabile, stații de transfer, instalații de compostare a deșeurilor biodegradabile și noi depozite regionale, în scopul asigurării cu servicii calitative a populației, atât din mediul urban cât și din mediul rural, conform standardelor europene.

În acest context, au fost inițiate acțiunile de pregătire a platformei pentru implementarea proiectelor din RMD nr. 1, 5 și 8, care au la bază Studii de fezabilitate, Studiile de decalaj și acordurile de mediu finalizate. Ca prim pas, fiind selectat ca proiect pilot RMD nr. 5 (raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași), reieșind din disponibilitatea și deschiderea autorităților publice locale din această regiune. Astfel, activitățile de inițiere a proiectării și construcției infrastructurii sunt prevăzute pentru începutul anului 2024, începând cu RMD nr. 5. 

Prin urmare, ministerul depune toate eforturile necesare pentru a pregăti platforma de accesare a investiției sus menționate, destinate dezvoltării infrastructurii moderne de management al deșeurilor la nivel regional (poligoane regionale de depozitare a deșeurilor, stații de sortare, compostare, stații de transfer, etc.), preluând modelele europene de gestionare a deșeurilor.

La ședință au participat și reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova.

Sursa:mediu.gov.md