Ministra Mediului participă la negocierile sub auspiciile UNESCO privind combaterea poluării cu plastic

În perioada 29 mai – 2 iunie 2023,  sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), cu sediul la Paris, Franța, are loc cea de-a doua sesiune a Comitetului interguvernamental de negociere pentru dezvoltarea unui nou instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind poluarea cu plastic, inclusiv în mediul marin. Reuniunea a fost precedată de consultări regionale pe 28 mai 2023. În Rezoluția „Încheierea poluării cu plastic: spre un instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic”, Adunarea Națiunilor Unite pentru Mediu din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a solicitat directorului executiv al UNEP să convoace un comitet de negociere interguvernamental, cu scopul de a finaliza lucrările până la sfârșitul anului 2024.

În sesiunea de deschidere al UNEP s-a subliniat că nu putem pune capăt crizei plasticului prin reciclarea deșeurilor din plastic. Trebuie să se acționeze în vederea reducerii producției de plastic, interzicerii celor mai dăunătoare tipuri de plastic, să se investească în reutilizare și reciclare, să se  urmărească transparența informațiilor și măsurilor luate pe tot parcursul ciclului de viață a plasticului, pentru a reduce daunele aduse sănătății și climei.

Obiectivele celei de-a doua sesiuni a comitetului sunt promovarea dezvoltării instrumentului internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind poluarea cu plastic, inclusiv în mediul marin; identificarea domeniilor pentru care este necesar să fie colectată mai multă informație în asigurarea succesului; și să se decidă asupra chestiunilor procedurale și organizatorice necesare pentru continuarea negocierilor eficiente.

În cadrul intervenției sale, Ministra Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, a menționat că Republica Moldova susține inițiativa elaborării unui astfel de act juridic obligatori. „Pledăm pentru ca noul instrument juridic obligatoriu să fie mai pro-activ, să ofere prevederi legale, bazate pe lecțiile învățate în cadrul tratatele internaționale actuale, care sunt în vigoare în domeniile de mediu – Convenția Minamata pe mercur, Convenția Basel pe controlul transportării deșeurilor periculoase și Convenția privind Schimbările Climatice. Să nu admitem formulări ce ar crea bariere în implementarea ulterioară”, a menționat Ministra Mediului.

Comitetul interguvernamental de negociere planifică să se expună asupra mai multor proiecte de prevederi normative pe diferite aspecte principiale din viitorul instrument juridic internațional. Obiectivul instrumentului juridic obligatoriu are ca opțiuni oprirea poluării cu plastic; protejarea sănătății umane și a mediului de efectele sale adverse pe tot parcursul ciclului de viață al plasticului; reducerea producției, utilizarea și descărcarea de materiale plastice pe parcursul ciclului lor de viață, inclusiv promovarea unei economii circulare a materialelor plastice, pentru a pune capăt poluării cu plastic.

Ca măsuri de control și abordări voluntare s-a propus stabilirea obiectivelor globale de reducere a producției de materie primă de plastic primar; stabilirea angajamentelor sau țintelor stabilite la nivel național. Ca opțiuni pentru reglarea polimerilor plastici primari s-a propus impunerea unui moratoriu asupra producției primare de polimeri plastici sau interzicerea, limitarea sau reducerea producției, exportului și importului de polimeri plastici virgini; aplicarea cerințelor de import și export părților și terților pe bază de nediscriminare; ducerea evidenței tipurilor și volumelor de polimeri plastici, precursori și materiei prime fabricate, importate și exportate, precum și cantităților și tipului de substanțe chimice aplicate în producție prin cerințe de transparență și raportare; stabilirea mecanismelor de permise pentru producerea, importul și exportul de polimeri plastici virgini și secundari.

Ca opțiune pentru instrumente economice s-a propus stabilirea măsurilor bazate pe o economie de piață, cum ar fi măsuri bazate pe preț, autorizații de producere, licențierea, eliminarea stimulentelor fiscale, stabilirea unui  tarif sau taxă obligatorie pentru producția de plastic virgin.

Sursa:mediu.gov.md