Ministra Iordanov a participat la forumul ONG-urilor de mediu, ediția 2023

Ministra mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a participat la Forumul ONG-urilor de Mediu, ediția 2023, care se desfășoară pe 16 și 17 martie curent. Scopul evenimentului este de a stimula cooperarea sectorului asociativ, în vederea protecției mediului și promovării drepturilor de mediu.

Forumul ONG-urilor de Mediu: Participă – Promovează – Acționează reprezintă o platformă de comunicare și schimb de experiențe pentru reprezentanții societății civile, autoritățile publice centrale și locale, donatori, alte structuri interesate să contribuie la asigurarea unui mediu neprimejdios și folosirea rațională a resurselor naturale. Iar pe parcursul a două zile vor fi organizate nouă ateliere de discuții, la care vor fi abordate următoarele tematici: Managementul integrat al resurselor de apă; Promovarea, protecția și conservarea biodiversității și a ariilor protejate; Rolul ONG-urilor în trecerea la principiile economiei verzi; Convenția Aarhus și respectarea drepturilor omului la un mediu sănătos; Gestionarea deșeurilor; Eficiența energetică; Schimbările climatice și reducerea riscurilor de dezastre; Comunicare și informare de mediu; Plantări forestiere comunitare prin valorificarea terenurilor degradate.

Ministra Mediului și-a exprimat dorința ca vocea sectorului asociativ să sune la unison și să fie auzită în discuții cu autoritățile publice centrale și locale. ”Este evident că odată cu procesul de integrare europeană, organizațile din sectorul asociativ vor oferi și consultanță, adică vor fi vocea care pledează pentru egalitatea de drepturi pentru un mediu curat și sănătos. Trebuie să recunoaștem că societatea civilă din Republica Moldova este o voce puternică și critică, dar așteptăm aportul vostru prin soluții, sugestii și recomandări”, a menționat ministra Iordanov.  

Evenimentul este organizat de Asociația Obștească EcoContact, în parteneriat cu Consiliul Național al ONG-urilor de Mediu. Realizarea forumului este posibil cu sprijinul Suediei, al Centrului Național de Mediu și al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). La forum sunt așteptați înalți oficiali de stat, reprezentanți ai societății civile din domeniul mediului, precum și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.

Sursa:mediu.gov.md