Executivul a aprobat Regulamentul privind gestionarea deșeurilor de la vehiculele scoase din uz

Componentele autoturismelor scoase din uz vor fi colectate, sortate și reciclate, astfel încât mediul ambiant să fie cât mai puțin afectat. Documentul aprobat, la inițiativa ministerului Mediului, crează cadrul juridic favorabil pentru reutilizarea metalelor, valorificarea componentelor mașinilor vechi și stimularea economiei circulare.  

Datele Agenției de Mediu arată că, din 2014, se atestă o creștere continuă a ponderii autoturismelor mai vechi de 10 ani.  Astfel, în 2014, din totalul mașinilor – 68,5% aveau o vechime de peste 10 ani, iar în  2018 cota lor a crescut până la 79,7%.

Activitățile de tratare, valorificare și reciclare a vehiculelor scoase din uz vor avea loc în câteva etape, iar costurile vor fi suportate de producători și importatori: 

  • începând cu 1 ianuarie 2025, agenții economici trebuie să asigure reutilizarea și valorificarea în proporție de 85% din masa medie pentru toate vehiculele scoase din uz, 
  • începând cu data de 1 ianuarie 2028, agenții economici trebuie să asigure reutilizarea și valorificarea în proporție de 95%.  

„Regulamentul creează cadrul juridic favorabil pentru promovarea economiei circulare, prevenind eliminarea substanțelor periculoase care intră în componența vehiculelor și stabilind obiective înalte de reutilizare, reciclare, recuperare în scopul valorificării materialelor conținute în vehiculele scoase din uz și al păstrării resurselor prețioase în economie. Totodată, încurajează aplicarea normelor de mediu în procesul de proiectare a vehiculelor, drumurilor, sistemelor ș.a.”, a declarat ministra mediului, Iordanca-Rodica Iordanov. 

Regulamentul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz poate fi consultat aici.

Sursa:mediu.gov.md