O mai bună infrastructură de deșeuri solide pentru Moldova

Astăzi a fost semnat Acordul pentru finanțarea infrastructurii critice de gestionare a deșeurilor solide dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare. BERD oferă Republicii Moldova un împrumut de 25 milioane euro, pentru extinderea și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor.

BERD acordă un împrumut suveran în valoare de 25 milioane euro Guvernului Republicii Moldova pentru finanțarea investițiilor critice în infrastructura sa de gestionare a deșeurilor solide și pentru abordarea provocărilor urgente de mediu. Împrumutul BERD face parte dintr-un pachet de finanțare mai amplu, Banca Europeană de Investiții (BEI) oferind un împrumut suveran suplimentar în valoare de 25 milioane euro, precum și mijloace financiare nerambursabile pentru investiții din partea donatorilor internaționali.

Proiectul este prima acțiune la scară largă în sectorul de gestionare a deșeurilor solide din Moldova care implică mai multe regiuni și este un pas important către o soluție durabilă pentru serviciile de gestionare a deșeurilor solide. Investiția BERD va sprijini îmbunătățirile din sistemul de gestionare a deșeurilor solide din trei zone de management a deșeurilor din cadrul Strategiei de Management a Deșeurilor Solide din Moldova. Acesta va finanța achiziționarea de active pentru colectarea și transferul deșeurilor, cum ar fi containere pentru deșeuri și vehicule de colectare, precum și construcția de infrastructuri de eliminare și tratare a deșeurilor solide, cum ar fi depozite de deșeuri și instalații de sortare și tratare a materialelor.

Prima Zonă de Management a Deșeurilor, care va beneficia de susținerea BERD în cadrul proiectului include raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași, necesitând o investiție estimativă de circa 19,48 milioane euro. Aceasta va fi finanțată prin prima tranșă de 6,94 milioane euro din împrumutul BERD, cu o sumă similară oferită de BEI. Parteneriatul pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est (E5P), la care Uniunea Europeană (UE) este cel mai mare donator, va oferi și un grant de investiții de până la 5,6 milioane euro pentru reabilitarea sa. Proiectul mai beneficiază de susținere prin cooperare tehnică, finanțată de Suedia.

Proiectul permite extinderea, regionalizarea și crearea unui sistem regional consolidat de gestionare a deșeurilor solide în zonele participante. Se preconizează ca proiectul să servească drept model pentru un sistem durabil de gestionare a deșeurilor solide în toată țara.

Investiția BERD va permite Guvernului Republicii Moldova să asigure o colectare îmbunătățită și mai eficientă a deșeurilor municipale, acoperind nu doar centrele urbane, ci și zonele rurale.

Infrastructura municipală bine-funcțională, inclusiv gestionarea deșeurilor solide, joacă un rol esențial în protejarea sănătății umane și a mediului ambiant. Este esențial pentru construirea de orașe durabile și locuibile și pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD).

Construcția unui depozit regional de deșeuri sanitare în conformitate cu standardele UE, închiderea depozitelor de deșeuri neconforme și a multor depozite de deșeuri neautorizate mai mici vor reduce aruncarea ilegală a deșeurilor, în timp ce investițiile în reciclabile separate la sursă, deșeuri verzi și instalații mixte de tratare a deșeurilor vor crește ratele de reciclare și vor asigura eliminarea în condiții de siguranță pentru mediu. De asemenea, va reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon și metan asociate cu eliminarea deșeurilor, contribuind astfel la eforturile Republicii Moldova de decarbonizare, în conformitate cu angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

BERD este un important investitor instituțional în Moldova. Până în prezent, Banca a investit peste 1,8 miliarde euro în țară prin 158 de proiecte, cu 57% din portofoliul său în infrastructură durabilă. 

E5P este un fond multi-donator de 242 milioane euro inițiat de Suedia și care operează în întreaga regiune a Parteneriatului Estic.

Fondul E5P în Moldova totalizează 48 milioane euro și include o contribuție de 1 milion euro din partea Moldovei. UE este cel mai mare contribuitor global, cu 28,95 milioane euro. Alți donatori includ RepublicaCehăDanemarcaEstoniaFinlandaGermaniaLituaniaNorvegiaPoloniaRomâniaRepublica Slovacă și Suedia.

Fondurile sunt destinate să ajute Republica Moldova să îmbunătățească eficiența energetică, contribuind la securitatea energetică, competitivitatea economică și dialogul politic, având în același timp un impact pozitiv asupra mediului. BERD acționează ca administrator al fondului E5P, oferind sprijin administrativ pentru gestionarea fondului în numele tuturor părților interesate.

Sursa:mediu.gov.md