A avut loc prima ședință privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate

Ministerul Mediului a inițiat lucrările Grupului de lucru pentru examinarea și modificarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare/și sau emisare pentru localitățile urbane și rurale.

Astăzi, 24 noiembrie 2022 în cadrul Ministerului Mediului a avut lor prima ședință de lucru a Grupului responsabil de examinarea în complex a impedimentelor și problemelor identificate la implementarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare/și sau emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950/2013.

Ministra Mediului a menționat că discuțiile au fost lansate inclusiv prin intermediul altor platforme, iar decizia de creare a Grupului de Lucru a fost luată în vederea consolidării cooperării tuturor părților și identificarea în comun a soluțiilor optime, astfel încât să fie asigurată implementarea prevederilor Regulamentului, fără a periclita atât activitatea agenților economici cât și a operatorilor de apă și canalizare, dar mai presus de orice să fie asigurată protecția resursei de apă și a mediului înconjurător.

În cadrul ședinței au fost identificate un set de probleme asupra cărora se va concentra activitatea Grupului de lucru: (1) Formula de calcul pentru plățile suplimentare la depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare; (2) Laboratoarele; (3) Termenul prescripțiilor; (4) Actele permisive; (5) Condițiile de amplasare și cerințe pentru stațiile de epurare/preepurare, (6) Concentrațiile maxim admisibile; (7) Gestionarea nămolurilor. Grupul de lucru a fost repartizat în grupuri tematice pentru fiecare dintre problemele identificate și se va lucra în direcția examinării, propunerii de soluții și elaborarea propunerilor de modificare.

Menționăm că din Grupul de lucru fac parte autoritățile publice centrale, Asociațiile de business, mediul academic, reprezentanți ai asociațiilor de producători, agenți economici, Agenția Națională de Reglementare în Energetică, Asociația Moldova Apă Canal, S.A. „Apă Canal Chișinău”, etc.

Sursa: mediu.gov.md