Secretara de Stat Iordanov la COP27: ”Un mediu sănătos este un drept fundamental al omului”

Secretara de Stat al Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov participa în perioada 14-18 noiembrie 2022, la ședința ministerială în cadrul reuniunii a 27 a Părților Convenție Schimbări Climatice (CoP27), care se desfășoară în Sharm El Sheikh, Egipt. Prima masă rotundă ministerială la nivel înalt s-a soldat  cu un apel colectiv de a intensifica sprijinul acțiunilor climatice.

Reuniunea are drept scop stabilirea direcției globale privind ambiția și punerea în aplicare a atenuării  schimbărilor climatice, care ar trebui luate până în anul  2030. Ședința a început cu prezentarea Raportul ONU privind succesele atinse în vederea realizării obiectivelor Acordului de la Paris (2015)  și care a constatat că, lumea este departe de a rămâne sub obiectivele de temperatură de 1.5°C. Conform Raportului implementarea angajamentelor actuale de către Guverne duce la creșterea emisiile cu 10,6% până în 2030 și va conduce la încălzirea temperaturii cu 2,5°C până la sfârșitul secolului. La fel, s-a constatat că lumea înclină curba emisiilor de gaze cu efect de seră în jos, dar aceste eforturi rămân îngrozitor de insuficiente pentru a limita creșterea temperaturii globale la 1,5°C.

Secretara de Stat al Ministerului Mediului, dna Iordanov în intervenția sa a subliniat că: ”În 2020, Moldova a fost unul dintre primii angajați să-și reducă emisiile de GES cu 70%, sub nivelul din 1990. Până în 2030, am putea asigura chiar cu 88%, dacă am fi asigurați cu transfer de tehnologie și tehnică necesară. Este evident că, turbulențele crizei creează o provocare de a face față unui set de probleme imediate, de a căuta schimbări fundamentale în structura resurselor energetice, împreună cu abordarea nevoilor sociale și a problemelor climatice corespunzătoare, stimulând necesitatea de a investi în soluții pe termen lung care să permită diversificarea pieței energetice, precum și într-o perspectivă care să asigure eficiență și disocierea de lanțurile energetice poluante și instabile.”

De asemenea, Secretara de Stat al Ministerului Mediului a reamintit că, în această vară, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a recunoscut un mediu curat, sănătos și durabil ca un drept fundamental al omului.  Acțiunile comune ale statelor trebuie să fie orientate spre perspectivele traseului făcut pentru angajamentele COP26 de la Glasgow, să avansăm cu instrumentele de adaptare la climă și de atenuare pentru a aborda provocările schimbărilor climatice cu care ne confruntăm. Multiplele crize prin care trecem, inclusiv războiul de la hotar ne obligă să căutăm soluții simultane.

Zilnic, la reuniunea COP27 se desfășoară ședințe tematice: Ziua adaptării, Ziua, mitigării, Ziua finanțării, Ziua decarbonizării și energiei etc., axate pe atingerea sarcinilor asupra subiectelor zilei. O sarcină nouă constă în monitorizarea implementării politicilor de adaptare și mitigare.

Sursa: mediu.gov.md