Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră, aprobat de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră. Scopul prezentei legi constă în crearea cadrului juridic privind punerea în aplicare a măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și de protecție a mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră.

Gazele fluorurate (gazele-F) sunt produse de oameni în diferite activități industriale, fiind utilizate ca înlocuitori pentru substanțele care nu deteriorează stratul de ozon al atmosferei. În schimb, gazele F au un puternic efect de seră, al căror potențial de încălzire este chiar mai mare decât al dioxidului de carbon (CO2). Prin urmare, ele contribuie într-o măsură mare la schimbările climatice. 

Legea reglementează măsuri privind izolarea, utilizarea, recuperarea și eliminarea gazelor F, precum și măsuri auxiliare conexe,  introducerea pe piață a produselor și echipamentelor specifice care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F, cu excepția utilajului frigorific și/sau de condiționare a aerului, care la momentul importului nu conține gaze F,  utilizarea specifică a gazelor F etc. Prevederile legii se aplică echipamentelor de refrigerare, de climatizare și altor echipamente și produse, care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze F. 

De asemenea, legea se bazează pe următoarele principii:

 a) principiul „chimiei verzi”, numit și „principiul chimiei durabile”, prin încurajarea măsurilor care contribuie la reducerea sau eliminarea emisiilor de gaze F; 

b) principiul responsabilității extinse a producătorului (REP) și/sau consumatorului final prin impunerea unor obligații privind înlăturarea scurgerilor, recuperarea gazelor F, reciclarea, regenerarea sau eliminarea 

c) principiul prevenirii poluării;

d) principiul precauției în luarea deciziilor; 

e) principiul “poluatorul plătește” (PPP); 

f) principiul transparenţei și accesibilității; 

g) principiul motivării pentru învățare.

Controlul în domeniul reducerii emisiilor de gaze F va fi efectuat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Sursa: mediu.gov.md