EU4Environment – Economie verde într-o reuniune a părților

Secretara de stat al Ministerului Mediului, Iordanca Rodica Iordanov participă la reuniunea părților interesate privind producția eficientă și curată. Evenimentul de astăzi este organizat la Digital Park, de „EU4Environment – ​​Economie verde”.

Organizația de Dezvoltare Industrială a Națiunilor Unite UNIDO găzduiește reuniunea Grupului părților interesate, urmată de o întâlnire de construire a parteneriatului cu un public extins, inclusiv organizații internaționale, experți și instituții care susțin tranziția ecologică în Moldova, care este interesat de introducerea în continuare a resurselor de eficiență în industriile și clusterele industriale din Moldova. Reuniunile părților care ajută țările Parteneriatului Estic vin să păstreze, să promoveze și să utilizeze mai bine capitalul lor natural, să mărească bunăstarea mediului înconjurător a oamenilor și să stimuleze creșterea economică. Acțiunea este implementată de cinci parteneri internaționali: OCDE, UNIDO, UNEP, UNECE și Banca Mondială.

”Noi intenționăm să promovăm în continuare dezvoltarea economică verde, să reducem emisiile, să minimalizăm și să reciclăm deșeurile, îmbunătățind progresiv eficiența resurselor pentru consum și producție și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului”, a spus Secretara de stat al Ministerului Mediului, Iordanca Rodica Iordanov în cadrul evenimentului.

În toate aceste activități, aspectele de producere mai pură, ecologizarea parcurilor industriale și zonelor economice libere și crearea noilor cluburi RECP devin o valoare adaugată și un catalizator suplimentar în dezvoltarea și ecologizarea afacerilor, crearea locurilor de muncă verzi, promovarea produselor eco în societate. Cu eforturi comune, cu implicare activă a tuturor celor interesați, vom reuși să atingem țintele trasate, ca economia țării să devină per ansamblu mai verde, iar mediul mai curat ș oamenii mai sănătoși.

Reuniunea anterioară a Grupului părților interesate a avut loc pe 12 mai 2021, când principalele subiecte de discuție au fost implicarea sectorului industrial și aprobarea regiunilor de interes pentru cluburile RECP. În acest an, părțile interesate se reunesc din nou pentru a face un bilanț al progresului RECP în țară, a raporta activitățile legate de „Economia circulară și noi oportunități de creștere” și pentru a prezenta strategia de instituționalizare a RECP și sprijinirea înființării rețelei RECP.

Sursa: mediu.gov.md