Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, din 22 septembrie, cu 80 de voturi a fost votat în prima lectură lectură, proiectul de lege cu  privire la cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică. Acesta are drept stabilirea cerințelor de bază de securitate pentru protecția sănătății persoanelor, în cazul expunerii la radiații ionizate în condiții normale, planificate, de urgență radiologică sau nucleară.

 Prevederile legii se vor aplica tuturor situațiilor de expunere – planificată, existentă sau de urgență, care implică un risc de radiații ionizante și care nu pot fi neglijate din punct de vedere al protecției pe termen lung a sănătății umane, prin prisma securității radiologice asupra mediului. Prin aprobarea documentului nu au fost identificate efecte economice nedorite, deoarece prevederile acestuia stabilesc cerinţe şi valori care necesită a fi utilizate sau implementate de operatori în scopul asigurării desfăşurării în siguranţă a activităţilor cu surse de radiaţii sau ca referinţă pentru autorităţile de reglementare în domeniul securităţii şi igienei muncii.

Proiectul nu prevede impunerea unor noi procedure, autorizaţii sau acte permisive iar realizarea cerinţelor acestei reglementări nu va crea costuri sensibile pentru agentul economic şi se vor limita la activităţi de elaborare a propriilor proceduri şi instrucţiuni de securitate şi protecţie radiologică, precum şi în caz de necesitate argumentată la dotarea cu sisteme de monitorizare a expunerii la radiaţii ionizante a personalului. Documentul a fost elaborat de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice de pe lângă Ministerul Mediului și corespunde cu angajamentele asumate de Republica Moldova în Planul de acțiuni de realizare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.