Degradarea lacului Beleu în atenția autorităților de mediu

Secretara de stat a Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a organizat o ședința de lucru în vederea examinării situației actuale a lacului Beleu, din raionul Cahul. Ședința a fost organizată pe data de 9 iunie curent, în urma  vizitei de monitorizare desfășurată în luna mai 2022.

Astăzi, lacul Beleu se află într-o stare de degradare continuă. Printre problemele cele mai important depistate în urma vizitei reprezentanților Ministerului Mediului în teritoriu, s-au constatat următoarele probleme: colmatarea lacului Beleu prin intermediul gârlei Manolescu, colmatarea prin intermediul scurgerilor de pantă, colmatarea prin intermediul drumurilor de acces spre sonde. Cu regret, aceste sunt efectele secetei din ultimii ani ca urmare a schimbărilor climatice. Poluarea cu produse petroliere de la sonde, structura zonei umede denaturată, debitul de apă tot mai redus, înmulțirea excesivă a salciei etc. contribuie foarte mult la degradarea ecosistemului din regiune.

În cadrul ședinței s-au întrunit reprezentanții autorităților de mediu, Î.S. Rezervația naturală „Prutul de Jos” și experți implicați în diferite perioade la cercetarea problemelor menționate. Secretara de stat a Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a vorbit despre necesitatea stabilirii măsurilor atât pe termen mediu, cât și pe termen scurt prin implicarea și contribuția tuturor în vederea stopării degradării ecosistemului în ansamblu. Cei prezenți au venit cu soluții care trebuie întreprinse urgent, printre care: împădurirea, renaturarea gârlei Manolescu, reabilitarea gârlei Popovca, înlăturarea salciei excesive etc.

În scurt timp, experții și specialiștii din cadrul Ministerului mediului vor elabora un Plan de acțiuni și va fi examinat cu toate părțile interesate în vederea selectării acțiunilor pe termen imediat și identificarea resurselor financiare necesare realizării măsurilor. Lacul Beleu este parte componentă a rezervației naturale ”Prutul de Jos”. Este unul din cele mai mari lacuri din Republica Moldova cu o lungime de 5km și o lățime de 2km, bogat prin biodiversitatea sa, an de an, degradează, iar sute de specii sunt pe cale de dispariție.

Sursa:mediu.gov.md