Parlamentul a votat, în a doua lectură, proiectul de lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, din 9 iunie, cu 54 de voturi a fost votat în a doua lectură, proiectul de lege cu  privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic. Acesta are drept scop  armonizarea legislației la prevederile internaționale și asigurarea cadrului național de reglementare în domeniul organismelor modificate genetic, prin respectarea principiilor precauției şi a celui etic, pentru asigurarea protecției sănătății umane şi a mediului.

Noua lege stabilește cadrul normativ și instituțional necesar desfășurării activităților de obținere, testare, utilizare, comercializare, dar și operațiunilor de import și export a organismelor modificate genetic. De asemenea, sunt stabilite măsurile de precauție, în vederea prevenirii, supravegherii și detectării practicilor de utilizare a organismelor modificate genetic. O altă prevedere se referă la posibilitatea de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau în anumite regiuni.

Actul aprobat conține și prevederi referitoare la competențele Comisiei naționale pentru securitate biologică și ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în ceea ce privește introducerea și plasarea pe piață a organismelor modificate genetic. În acest sens, un rol important îi va reveni și Agenției de Mediu, care va elibera autorizațiile și va monitoriza circulația acestor produse.

Până la moment au existat un șir de lacune în procesul de reglementare a activităților cu organisme modificate genetic, printre care: cadrul legislativ inadecvat pentru asigurarea securității biologice, lipsa unor instrumente eficiente pentru prevenirea, detectarea şi constatarea practicilor de utilizare a OMG,  ineficiența controlului de stat realizat asupra operațiunilor de obținere, testare și producere. Acestea, la rândul lor, creau bariere în procesul de autorizare a activităților cu organisme modificate genetic și pentru monitorizare adecvată, împiedicând supravegherea transfrontalieră efectivă.

Proiectul va intra în vigoare după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. La data intrării în vigoare a acestui proiect se va abroga Legea privind securitatea biologică.