O delegație a Ministerului Mediului participă la reuniunile Convențiilor Basel, Rotterdam și Stockholm, la Geneva, Elveția

Delegația Republicii Moldova din cadrul Ministerului Mediului participă la reuniunile Conferințelor Basel, Rotterdam și Stockholm (BC COP-15, RC COP-10 și SC). Lucrările Conferinței BRS au loc în perioada 6 și 17 iunie, la Geneva, Elveția.

Peste 1500 de participanți, reprezentând părțile la Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm (Convențiile BRS) s-au întrunit la Geneva. În perioada 6-17 iunie 2022, sub genericul „Acorduri globale pentru o planetă sănătoasă: managementul rațional al substanțelor chimice și al deșeurilor”, reuniunile Convențiilor BRS (COP-uri BRS) vor aborda impactul substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra sănătății umane și asupra mediului.

„Provocarea noastră în timpul acestor COP-uri este să încercăm să facem vizibile chestiunile legate de chimicale și deșeuri, consum și producție și poluare. Am investit mult timp încercând să creăm mediul perfect – sau aproape perfect – pentru ca părțile să negocieze și să ajungă la un consens.”, a declarat secretarul executiv al BRS, Rolph Payet.

La rândul său, secretarul executiv al Organizației pentru Alimentație și Agricultură, parte a Secretariatului Convenției de la Rotterdam, Rémi Nono Womdim a cerut tuturor părților și instituțiilor implicate în COP-urile BRS să coopereze și să-și intensifice eforturile pentru a opri cele trei crize planetare de poluare, cu ar fi: pierderea biodiversității și schimbările climatice prin gestionarea corectă a substanțelor chimice și a deșeurilor. Opiniile sale au fost reiterate de Payet, care a remarcat că: „Nu există niciun câștigător, toți suntem învinși, dacă nu încercăm să rezolvăm crizele.”

Cea de-a cincisprezecea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel (BC COP-15) se va concentra pe propunerile de modificare axate pe deșeurile electronice, adoptarea de orientări tehnice actualizate privind poluanții organici persistenți (POP) și deșeurile de mercur, și adoptarea documentelor de orientare pentru a îmbunătăți aspectele specifice de punere în aplicare a procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză în ceea ce privește transportul transfrontalier de tranzit și asigurări, cauțiuni și garanții. De asemenea, vor avea loc discuții cu privire la operațiunile de eliminare, cum ar fi depozitarea deșeurilor și incinerarea pe teren. În plus, părțile se așteaptă să inițieze actualizarea ghidurilor tehnice privind bateriile plumb-acid uzate.

În cadrul celei de a zecea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam (RC COP-10) se va lua în considerare includerea în anexa III la convenție a două categorii de pesticide extrem de periculoase și trei produse chimice industriale. Iar la lucrările Conferinței părților la Convenția de la Stockholm (SC COP-10) se va discuta despre listarea unui nou grup de substanțe chimice perfluorurate, țintindu-le spre eliminare.

În timpul COP-urilor, părțile vor discuta, de asemenea, modalități prin care convențiile pot contribui la rezultatele cheie ale celei de-a cincea sesiuni a Adunării Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEA-5), în special, Comitetul de Negociere Interguvernamental care va dezvolta instrumentul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a pune capăt poluării cu plastic și panelul de știință-politică privind substanțele chimice și deșeuri care se așteaptă să sprijine prevenirea poluării. Dispozițiile Convenției de la Stockholm și ale Convenției de la Basel, și în special amendamentele privind deșeurile de plastic, care în prezent sunt unicele dispoziții obligatorii din punct de vedere juridic care se referă la deșeurile de plastic, ar trebui să informeze negocierile instrumentului global menționat mai sus pentru a pune capăt poluării cu plastic.

COP-urile BRS vor adopta, de asemenea, programe de lucru și bugete pentru 2022-2023 și vor lua în considerare un nou plan de asistență tehnică pentru 2022-2025. Anul acesta, COP-urile BRS vor avea un accent special pe gestionarea deșeurilor de plastic. Forumul Plasticului este un eveniment care va avea loc în perioada 8-10 iunie pentru a evidenția rolul Convențiilor de la Basel, Rotterdam și Stockholm în abordarea crizei globale a deșeurilor de plastic. Forumul Plastics va include, de asemenea, hackatonul Plastic is Forever și provocarea pe rețelele sociale. Forumul se va încheia cu iluminarea fațadei Palais des Nations în nopțile de 10 și 11 iunie.

În ansamblu, vor avea loc peste 40 de evenimente concomitent, care se concentrează pe subiecte de la reducerea riscului de pesticide și gestionarea deșeurilor electronice până la munca periculoasă a copiilor în agricultură și fluxurile de deșeuri din plastic.

Sursa:mediu.gov.md