La Ungheni, a fost constituit Clusterul Turistic Regional Ungheni 2030.

Memorandumul de colaborare privind constituirea Clusterului Turistic Regional Ungheni 2030,  a fost semnat de 30 de subiecți: reprezentanți a cinci primării, inclusiv cele din Călărași și Nisporeni, agenți economici, ONG-uri și instituții de învățământ și cercetare.

Potrivit orgnizatorilor, Clusterulul  Turistic Regional Ungheni-2030 va servi un adevărat impuls în dezvoltarea  infrastructurii, îmbunătățirea calității serviciilor turistice și implicit pentru  îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Structura Clusterului Turistic Regional Ungheni – 2030  este formată din două elemente principale: membrii clusterului  și  unitatea de management a clusterului.

Relația dintre aceste două elemente se bazează pe parteneriat:

Membrii clusterului fac parte din rândul mediului de afaceri autohton (unități economice de producere, prelucrare fructe și legume, servicii  de  alimentație cu produse tradiționale și cazare, meșteșugarit/artizanat etc.), autorităților publice locale, instituțiilor  publice ( universități, primării, cămine culturale, muzee etc.) și organizațiilor obștești.

Unitatea de management a clusterului este reprezentată de o asociație obștească  care reglementează  activitatea  clusterului, asigură o  abordare coordonată a activităților și formarea unei baze financiare prin atragerea de fonduri, precum și orientarea tuturor componentelor clusterului către auto-dezvoltare.

Scopul clusterului constă în creșterea atractivității  și promovarea regiunii  prin  dezvoltarea unei  infrastructuri turistice modern.

Obiectivele clusterului:

 • Asigurarea unui sprijin multidimensional comunităţii de afaceri la nivel local și regional
 • Crerea serviciilor  turistice competitive  prin intermediul  noilor inovaţii şi tehnologii  moderne  de afaceri

Inițiatorii Clusterului Turistic Regional Ungheni – 2030  în cadrul evenimentului de constituire, au remarcat unele acțiuni sau măsuri de dezvoltare a clusterului:                                                                                         

 • Instruiri privind dezvoltarea capacităților în materie de management organizațional și creștere a competitivității companiilor
 • Invitarea specialiștilor și asigurarea cu traininguri de tip tehnologic pentru îmbunătăţirea procesului de producţie a companiilor, sporirea productivității și dezvoltarea exportului
 • Dezvoltarea de proiecte de infrastructură privată de turism, prin atragerea de fonduri, noi firme și   oameni de ştiinţă din țară și străinătate
 • Activități de susţinere și dezvoltare a companiilor, prin asigurarea unui  grad înalt de inovaţie
 • Analiza de politici și tendinţe noi în domeniul de activitate a companiilor și stabilirea anumitor 
  standarde tehnice
 • Diminuarea concurenţei și promovarea produselor sau companiilor din cluster, în Republica Moldova și peste hotare
 • Lobby cu privire la majorarea subsidiilor în regiune
 • Studierea, analiza și realizarea de rapoarte referitoare la activitatea clusterului

În cadrul ședinței a fost aleasă în calitate de coordonatoare a  clusterului – Victoria Soltan, reprezentantă a mediului de afaceri din Ungheni.  Poziția de secretară a revenit reprezentantei  societății civile din regiune – Marina Atamuratov.

Prezent la eveniment, primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros a declarant că clusterul  creat ar putea deveni un model care să fie replicat ulterior de alte localități din țară, iar primăria Ungheni a încurajat mereu asemenea proiecte:

Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni

Svetlana Ciobanu, coordonatoarea Proiectului „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”, finanțat de Uniunea Europeană, a remarcat că acest cluster va contribui la dezvoltarea turismului, dar și la impulsionareaa dezvoltării socio-economice a regiunii.

„Clusterul turistic va contribui la dezvoltarea economică sustenabilă și la crearea unei imagini pozitive a municipiului și raionului Ungheni ca destinație turistică, prin stimularea potențialului turistic și promovarea brandului turistic local. Cred în idee, cred în instituțiile și oamenii care vor lucra la materializarea ideii respective. Ne vom implica și vom susține acest demers al dumneavoastră. ”, a dat asigurări Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii, prezent la eveniment. Oficialul, a reiterat interesul Ministerului Culturii de a susține procesul de elaborare și implementare a Planului de Acțiuni privind Clusterul Turistic Regional Ungheni – 2030.

Din partea Universității Agrare de Stat din Moldova, semnatară a memorandumului, au fost prezenți Veronica Prisăcaru, rector UASM și  un grup de profesori de la Departamentul ”Administrarea afacerilor și limbi moderne”.

Rectorul UASM, Veronica Prisăcaru consideră  că colaborarea și acțiunile comune cu ceilalți membri ai Clusterului, va permite de a îmbunătăți calitatea programelor de studii ”Servicii hoteliere, turism și agrement” și ”Turism rural”, dar care va avea și un impact major asupra dezvoltării competitive a agroturismului din Republica Moldova:

Veronica Prisăcaru, rector UASM

Clusterul a fost creat în cadrul Proiectului „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”, sprijinit de Uniunea Europeană și PNUD în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.