UE și Republica Moldova lansează un nou program: „EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu”

Evenimentul oficial de lansare a programului EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu în Republica Moldova a avut loc în format online pe 9 martie 2022. Programul va sprijini în continuare Republica Moldova în conservarea resurselor sale naturale în conformitate cu Pactul Verde European (European Green Deal) și o redresare ecologică post-COVID-19. Acesta își propune să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea cetățenilor moldoveni, precum și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Programul face parte din Inițiativa Team Europe pentru apă și zero poluare, care își propune să avanseze către un mediu fără substanțe toxice pentru toți cetățenii.

EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu consolidează acțiunea EU4Environment în derulare în Republica Moldova. Acesta își propune să susțină politicile existente și noi și implementarea acestora la nivel local prin gestionarea descentralizată a resurselor de apă, și să îmbunătățească accesul la date și informații fiabile despre resursele de apă, dar și despre calitatea aerului, utilizarea terenurilor și deșeurile pentru factorii de decizie și cetățenii Republicii Moldova. În acest scop, EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu se bazează pe succesul proiectelor operaționale anterioare, cum ar fi Inițiativa Europeană pentru Apă Plus (EUWI+) și Sistemul Comun de Informații de Mediu Faza II (ENIS SEIS II Est).

Proiectul EUWI+ a ajutat Republica Moldova să implementeze Acordul de Asociere cu UE și să adopte treptat practicile UE de gestionare a apei. A fost elaborat Planul de management al bazinului hidrografic Dunăre-Prut și Marea Neagră pentru 2022-2027 (15.000 km², 1 milion de locuitori). Elaborarea planului a implicat 20 de experți naționali și 280 de participanți locali au participat la consultările părților interesate. Pentru a consolida cunoștințele despre resursele de apă, au fost modernizate siturile de monitorizare pentru râuri și apele subterane, iar în cadrul proiectului au fost efectuate măsurători în teren care acoperă peste 110 de situri. Pe parcursul proiectului s-au întreprins, de asemenea, lucrări suplimentare privind integrarea datelor despre apă, aplicarea legilor și reglementărilor, precum și a mecanismelor de finanțare și de sensibilizare a publicului.

Proiectul ENI SEIS II Est a sprijinit implementarea principiilor și practicilor Sistemului comun de informații de mediu (SEIS) pentru a consolida producerea de date și indicatori de mediu în biodiversitate, apă, teren, deșeuri și aer. Proiectul a dezvoltat capacitatea instituțională a țării în evaluarea și contabilitatea de mediu și, ca exemplu, a introdus noi instrumente pentru îmbunătățirea accesibilității la datele de monitorizare a calității aerului bazate pe Directivele UE privind calitatea aerului și pe Indexul calității aerului publicat de Agenția Europeană de Mediu.

Comisia Europeană și partenerii de implementare așteaptă cu nerăbdare să continue și să-și consolideze angajamentul cu Republica Moldova în cadrul acestui nou sprijin al Uniunii Europene. Împreună, vor consolida gestionarea resurselor de apă și a datelor de mediu pentru a beneficia de mediu și de bunăstare a cetățenilor moldoveni.

„Suntem recunoscători Uniunii Europene și partenerilor noștri pentru eforturile continue de a susține Republica Moldova în realizarea obiectivelor naționale legate de gestionarea durabilă și protecția resurselor de apă, care sunt în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Vă asigur că partenerii noștri de dezvoltare vor avea sprijinul deplin al instituțiilor naționale pentru implementarea cu succes a Programului”, a declarat dna Iuliana Cantaragiu, Ministra Mediului a Republicii Moldova.

H.E. dna Stella Avallone, Ambasadoarea Austriei în Republica Moldova a declarat: „În calitate de partener de implementare și co-finanțator al acestui nou program, Austria este foarte onorată să-și intensifice parteneriatul cu Republica Moldova în domeniul mediului. Experții austrieci vor susține omologii din Moldova în îmbunătățirea monitorizării resurselor de apă și extinderea bazei de date cu informații de mediu despre apă, aer, utilizarea terenurilor, dar și deșeuri. Împreună cu toți partenerii acestui program, Austria va participa la îmbunătățirea rezilienței de mediu și sănătății oamenilor în Republica Moldova”.

Programul EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu este parte a cadrului de cooperare a Uniunii Europene cu Parteneriatul Estic și are un buget total de 12,75 milioane de Euro. Acesta va fi implementat în perioada 2022-2024 de către Consorțiul statelor membre ale Uniunii Europene (Agenția de Mediu din Austria (UBA), Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA), Oficiul Internațional pentru Apă din Franța (OiEau)), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE).

Sursa: mediu.gov.md