Între DA și NU 09.02.2022

Invitați în studiou: Institutul de Zoologie: Dna Elena Zubcov, membru correspondent al AȘM, șef al Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei, Dumitru Bulat, doctor habilitat, șef al Laboratorului Ihtiologie și Acvacultură și Ion Gologan, cercetător științific, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie