Secretarul de Stat Iordanca-Rodica IORDANOV a participat din partea Republicii Moldova la Conferința de Cooperare Economică a Mării Negre prin Pactul Verde European

Evenimentul regional organizat online de Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN) și-a propuns să discute despre impactul Pactului Verde al UE asupra regiunilor Mării Negre – umbrelă pentru politicile europene de mediu. Anul acesta sunt abordate teme ce reprezintă o continuare a discuțiilor de anul trecut, cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă, poluarea cu plastic și micro-plastic.

Oceanele, mările și râurile sun sistemul natural ce absoarbe tot mai mult dioxid de carbon pe care îl stochează, problemă cauzată de activitățile antropice.

Uniunea Europeană (UE) se numără printre principalele economii importante care se implică în combaterea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a fenomenului de încălzire globală.Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențială pentru Europa, dar și pentru întreaga lume. Pentru a o contracara, Pactul Verde European își propune să transforme UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Obiectivele și prioritățile Pactului Verde European sunt integrate în documentele de planificare strategică  în Republica Moldova. Este una dintre inițiativele UE care invită oamenii, comunitățile și organizațiile să participe la acțiunile climatice și să construiască o Europă mai verde, aducându-și fiecare conbtribuția.

Secretarul de Stat Iordanca-Rodica IORDANOV a susținut un discurs în cadrul conferinței de astăzi :

„ Mă bucur că regiunea Mării Negre continuă cu succes să urmeze calea de abordare comună a problemelor climatice, pentru că eforturile fiecăruia contează foarte mult pentru îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor naturale, protejarea ecosistemelor,  promovarea economiei circulare și pentru prevenirea poluării mediului. Pactul Verde European este un instrument politic puternic pentru a depăși aceste provocări legate de schimbările climatice și pentru a transforma Europa într-o economie modernă, eficientă și competitivă din punct de vedere al resurselor. Desigur, mai durează până apar rezultatele scontate. Însă, acțiunile corecte de astăzi au o valoare adăugată incontestabilă pentru viitor, rezultatele vor fi cu siguranță resimțite de generațiile viitoare. Noul Guvern al Moldovei este preocupat de problemele mediului, care sunt incluse în activitățile sociale și economice, pentru că reprezintă obiectivele dezvoltării durabile a țării, în contextul asigurării drepturilor omului la un mediu curat și sănătos”.

Proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, a elaborat un program național de dezvoltare a Moldovei cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.

 „Moldova sprijină cu fermitate obiectivul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și este hotărâtă să întreprindă toate măsurile posibile pentru a-și transforma economia în acest sens. În scopul de a-și onora obligațiile asumate în baza Acordului de la Paris privind schimbările climatice, Moldova a  stabilit, cu sprijinul UE, ținte noi pentru reducerea emisiilor de Dioxid de Carbon : și-a propus să reducă necondiționat emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 70% față de 1990 către 2030 sau cu 88%,  dacă va avea acces la asistență tehnică și financiară în acest sens. Noua inițiativă a UE introdusă în această vară, Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) este o măsură climatică care ar trebui să prevină riscul emisiilor de carbon și să sprijine ambiția sporită în abordarea problemelor climatice. Pentru țările terțe acest lucru va fi o provocare, dar,așa cum menționez de obicei, există întotdeauna posibilitatea de a transforma provocarea în oportunitate. Investitorii și companiile ce susțin creșterea comerțului în țara noastră, precum  și finanțarea proiectelor  pentru dezvoltarea economică durabilă și cooperarea regională în Regiunea Mării Negre, ajută  Moldova în procesul său de tranziție spre o economie verde”, a adăugat Secretarul de Stat  Iordanca-Rodica IORDANOV.

Sursa:mediu.gov.md