Participarea cetățenilor în procesul decizional al APL în comuna Făleștii Noi (AUDIO)

Timp de un an în raionul Fălești se implementează proiectul „Cetățeni implicați – comunități dezvoltate – servicii de calitate”, finanțat de UE prin proiectul „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). La Fălești proiectul este aplicat de AO „Cutezătorul” cu participarea a 10 unități administrative din raion.

Unul din scopurile proiectului este dezvoltarea capacităților și competențelor cetățenilor prin informarea, instruirea și participarea activă a lor la procesele de luare a deciziilor.

 În cadrul proiectului a fost creat și instituit Comitetul Local al Cetățenilor în comuna Făleștii Noi după modelul CLC din or.Fălești. Într-o perioadă de timp relativ scurtă aici, la Făleștii Noi, AP a căpătat o experiență bogată întru implicarea cetățenilor la îmbunătățirea activității primăriei, consiliului comunal prin participarea activă la mai multe activități comunitare. Aici oamenii deseori vin la primărie nu numai de a cere unele facilități, dar cu propuneri concrete, constructive întru amenajarea și salubrizarea localităților, îmbunătățirea infrastructurii, se angajează activ în monotorizarea proceselor de luare a deciziilor, achizițiilor publice, a investițiilor locale și prin intermediul diferitor proiecte. În această privință este asigurată și transparența activității APL.

În cadrul proiectului „Cetățeni implicați – comunități dezvoltate – servicii de calitate” cetățenii din comuna Făleștii Noi au participat activ la elaborarea strategiei.

Reportaj radio: Participarea cetățenilor în procesul decizional al APL în comuna Făleștii Noi

Autorul materialului: Emil Coliban, ECO FM Fălești

Acest material este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului “Responsabilitate și implicare civică pentru buna guvernare”, implementat de Asociația Presei Independente (API), în cadrul Programului de granturi “Dezvoltarea societății civile la nivel local în republica Moldova” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.