Masa Rotundă Națională de nivel înalt:“Economia Verde. Fabricat în Moldova – de la Economia verde la Pactul Verde European”

Pe 29 ianuarie la Chișinău va fi organizată Masa Rotundă Națională de nivel înalt “Economia Verde. Fabricat în Moldova-de la Economia verde la Pactul Verde European”, eveniment organzat în cadrul proiectului „Uniunea Europeană pentru mediu” (EU4Environment), finanțat de UE (continuarea Proiectului Ecologizarea economiilor în Țările Parteneriatului Estic (EaP GREEN), implementat de OECD, CEE ONU, UNEP, UNIDO și Banca Mondială și coordonat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Economiei și Infrastructurii.

În cadrul EU4Environment, UNEP coordonează activitățile din cadrul Rezultatului 1 „Un proces decizional mai verde”, acordând suport pentru susținerea platformelor dialogurilor politice inter-ministeriale privind creșterea verde și al integrării aspectelor economiei verzi și altor aspecte ale durabilității în procesele de planificare.

Organizarea și lucrările Mesei Rotunde ca un eveniment național de nivel înalt pentru promovarea economiei verzi este coordonată de Grupul de Lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei verzi/Comitetul național de implementare al EU4Environment, condus de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Economiei și Infrastructurii. Evenimentul este desfășurat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Asociația Obștească EcoContact cu suportul metodologic și financiar al UNEP în cadrul EU4Environment.

Participanții invitați la Masa Rotundă vor include reprezentanți ai ministerelor și agențiilor guvernamentale (MEI, MARDM, ODIMM etc), organizațiilor internaționale, CE (DG NEAR, DG Environment), UNEP, OECD, UNECE, UNIDO, WB), Delegația UE în Republica Moldova, ambasade, sectorul privat/de afaceri, sectorul academic, asociațiile obștești de mediu, experți și mass-media din Republica Moldova și țările Parteneriatului Estic.

Dintre obiectivele și rezultatele preconizate ale Mesei Rotunde remarcăm:

  • Promovarea conceptului Economiei Verzi la cel mai înalt nivel politic, în toate sectoarele de dezvoltare social-economică a țării, atragerea sectorului privat, partenerilor de dezvoltare, Asociațiilor obștești și a publicului;
  • Promovarea obiectivelor și priorităților Pactului Verde European îm Moldova și la nivelul țărilor Parteneriatului Estic, schimb de experiență între țările PA în domeniul dat;
  • Prezentarea contribuției EU4Environment la implementarea principiilor Economiei Verzi în țările Parteneriatului Estic;
  • Creșterea nivelului de conștientizare în rândul oamenilor de afaceri și întreprinderilor, agențiilor guvernamentale și publicului privind aplicarea și beneficiile principiilor Economiei Verzi pentru o dezvoltare economică durabilă.

Reamintim că prima ediție a Mesei Rotunde a fost lansată în anul 2016 în cadrul proiectului EaP GREEN. Ediții consecutive au fost desfășurate în perioada 2017-2019.  În anul 2020 a avut loc cea de a V-a ediție a Mesei Rotunde la MOLDEXPO.