Lansarea colectării separate a deșeurilor în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: promovăm economia circulară din oficiu!

Astăzi, ca parte a campaniei naționale de Săptămâna Verde Europeană 2020 în Republica Moldova, care se desfășoară în perioada 19-23 octombrie 2020, în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și în Ministerul Afecerilor Externe și Integrării Europene are loc lansarea colectării separate a deșeurilor din oficiu!

În scopul promovării principiilor Oficiilor verzi și Întrunirilor verzi, prevenirii formării și eficientizării valofificării deșeurilor în cadrul instituțiilor publice centrale, în cadrul MADRM a fost elaborat un Ordin intern, care prevede prevenirea, colectarea separată și predarea la reciclare a deșeirilor de hârtie, plastic, sticlă și de echipamente electrice și electronice. Tomberoane speciale sunt instalate pe coridorul ministerului, iar colaboratorii ministerului vor fi instructați și vor folosi aceste tomberoane pentru pre-colectarea separate a deșeurilor reciclabile.

Aceste activități au ca scop lansarea și promovarea eșalonată a implementării unui sistem de management de mediu în cadrul autorităților publice centale și de realizare a prevederior din Pactul Verde European, care include Planul de Acțiuni privind Economia Circulară și în scopul promovării aplicării pe larg a reciclării deșeurilor la scară națională.

Activtatea dată vine și în realizarea prevederilor din Legea privind deșeurile nr. 209/2016 , care prevede ierarhia deşeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, și care se aplică în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:
    a) prevenirea;
    b) pregătirea pentru reutilizare;
    c) reciclarea;
    d) alte operațiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetică;
    e) eliminarea.

Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 prevede:

  • promovarea şi implementarea sistemelor de colectare selectivă în toate localităţile, atît în sectorul casnic, cît şi în cel de producţie, precum şi a facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;
  • creşterea gradului de reutilizare şi recuperare a ambalajelor cu 20 % pînă în anul 2027.

Legea privind deșeurile a introdus responsabilitatea extinsă a producătorului și noi obiective în domeniul dat. Articolul 14 al legii stipulează următoarele obiective ale politicii statului în domeniul reciclării și valorificării deșeurilor:

  • Până în anul  2018 – introducerea sistemelor de colectare separată a hârtiei, sticlei, metalelor și plasticului;
  • Până în anul 2020 – reutilizarea și reciclarea a cel puțin 30% din deșeuri din hârtie, sticlă, metale și plastic din gospodării casnice și alte surse.

MADRM și MAEIE propun ca aceast exemplu/proces să fie preluat și desfășurat în cadrul autorităților publice centrale și locale, edificii, companii private, asociații obștești etc astfel încât să sporească eficiența valorificării deșeurilor, să crească gradul de informare și conștientizare a funcționarilor și publicului larg în domeniul dat, pentru promovarea economiei circulare și reducerii impactului asupra mediului.

Evenimentul de azi se desfășoară în cadrul Săptămânii Verzi Europene 2020 în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, ABS Recycling, Asociația pentru valorificarea deșeurilor și EU4Environment în Moldova.