UE-GIZ// Cetățeni implicați – comunități dezvoltate – servicii de calitate

La 30 septembrie 2020, în sala de ședințe a Consiliului raional  Fălești a avut loc Conferinta de lansare a proiectului ”Cetățeni implicați – comunități dezvoltate – servicii de calitate”, finanțat de Uniunea Europeană, prin proiectul ”Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Proiectul este implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu ONG-ul „Noi – viitorul luminos”, Consiliul raional si primaria or. Falesti, DPGC Falesti, Consiliul raional al tinerilor din or. Fălești. 

La eveniment au participat 30 de reprezentanți ai partenerilor de proiect, organelor APLde nivelul I si II, instituțiilor publice, întreprinderilor municipale, societății civile, mass-media, cetăţenilor. Conferința a fost deschisă și moderată de managerul proiectului Victor Cimpoieş care a menţionat rolul pozitiv al Uniunii Europene și GIZ Moldova în dezvoltarea infrastructurii în domeniul AAC, societăţii civile din Republica Moldova, a prezentat proiectul, iar reprezentanții consorțiului de implementare al proiectului au relatat despre activitățile și contribuția acestora pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor preconizate. Președintele raionului, Sergiu Fântână, alți vorbitori au menţionat importanţa proiectului pentru sensibilizarea şi implicarea cetăţenilor în procesele de luare a deciziilor, dezvoltare locală, monitorizarea realizarii proiectelor și îmbunătățirea serviciilor publice în domeniul asigurării cu apă și canalizare. Pavel Ivanciuc managerul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de asigurare cu apă și canalizare a or. Fălești a menționat că beneficiarii proiectului se vor include activ în implementarea proiectului menționat.

Primarul comunei Falestii Noi Vladimir Bejenari a multumit pentru includerea localitatii sale în proiect si va acorda tot sprijinul la crearea si instruirea membrilor Comitetului Local de Cetateni (CLC), elaborarea Strategiei de comunicare și implicare a cetatenilor în procesele luarii deciziilor, implementarea și moitorizarea proiectului „Constructia sistemului de canalizare si apeduct în s. Fălestii Noi, finantat de FEN.

Managerul proiectului Victor Cimpoieș, afirmă că obiectivele acestui proiect sunt mari, dar echipa de implementare este gata să le realizeze conform planului stabilit:

Victor Cimpoieș, managerul proiectului

Proiectul va sensibiliza peste 25 mii de locuitori ai raionului Fălești privind necesitatea implicării lor în soluţionarea problemelor cu care se confruntă, dezvolta capacitățile la peste 500 reprezentatnti ai APL,  instituţiilor publice, întreprinderilor municipale, societăţii civile, membrilor comitelelor locale de cetățeni din or. Fălești și comuna Făleștii Noi, cetăţenilor pentru a se implica în monitorizarea implementării proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă a orașului Fălești”, finanțat din sursele UE.    

AO ”CUTEZĂTORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Cetățeni implicați – comunități dezvoltate – servicii de calitate” în raionul Fălești.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Asociația Obștească „Media Grup MERIDIAN” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ VOCEA TINERILOR – element durabil pentru un viitor verde” în raioanele Ștefan Vodă, Fălești, Sângerei și Anenii Noi.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.