Ariile protejate din Moldova primesc un sprijin important pentru o gestionare mai eficientă

 Agenția de Mediu a fost gazdă a unei ședințe de lucru cu reprezentanții AO EcoContact și Fundației ProPark România pentru a discuta despre implementarea proiectului „Îmbunătățirea managementului ariilor protejate din Republica Moldova prin dezvoltarea instituțională, consolidarea capacităților și restaurarea habitatelor”.

Acest proiect are ca scop consolidarea eficacității ariilor protejate din țară în reducerea pierderilor de biodiversitate și obținerea unor rezultate semnificative de conservare prin implementarea unor modele inovatoare de guvernare și practici de management durabile. Proiectul este implementat de către AO EcoContact în parteneriat cu SE Biotica și este finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

Reprezentanții Propark Arii Protejate din România, o echipă implicată în proiect, au efectuat o primă vizită de lucru la Agenția de Mediu pentru a analiza sistemul național de management al ariilor protejate și pentru a contribui la elaborarea Registrului de competențe la nivel de sistem pentru autoritățile din domeniu.

O componentă importantă a proiectului este elaborarea unui ghid pentru managerii de arii protejate, care va oferi îndrumări cu privire la standardele de management eficient din punct de vedere climatic. De asemenea, va fi creat un sistem – registru de competențe pentru administratorii ariilor protejate de stat.

Scopul acestei vizite și al discuțiilor purtate a fost de a aduna date pentru crearea registrului de competențe și pentru a realiza un ghid de elaborare a planurilor de management pentru ariile protejate în contextul schimbărilor climatice, iar implementarea acestui proiect va contribui semnificativ la îmbunătățirea gestionării ariilor protejate din Republica Moldova, asigurând conservarea biodiversității bogate a țării și promovând practici durabile de management al mediului.

Sursa:am.gov.md