Un grup de experți solicită ONU să actualizeze și să regândească obiectivele de dezvoltare durabilă

Un grup de 10 savanți din domeniul climei au solicitat ONU să revizuiască Agenda pentru dezvoltare durabilă, extinzând-o până în 2050 și clarificând obiectivele specifice. Cercetătorii menționează importanța unei mai mari implicări a comunităților afectate și a luării în considerare a impactului tehnologiilor revoluționare precum inteligența artificială (AI).

Situația Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)

La jumătatea anului 2030, multe dintre cele 17 ODD sunt în întârziere din cauza recesiunii economice mondiale cauzate de pandemia COVID-19 și de conflictele internaționale. Înainte de summitul ONU de la New York din septembrie, oamenii de știință recomandă ca ODD să fie extinse până în 2050, oferind obiective mai clare și mai specifice, în special în ceea ce privește clima și sănătatea planetei.

Obiectivele de dezvoltare durabilă, adoptate în 2015, acoperă probleme globale precum foametea, sărăcia, sănătatea, schimbările climatice, educația, egalitatea de gen, pacea și biodiversitatea. Cu toate acestea, multe dintre aceste obiective s-au dovedit a fi prea vagi și greu de măsurat.

Necesitatea de a actualiza ODD-urile

La summitul de la New York, oamenii de știință vor propune strategii și etape actualizate pentru realizarea tuturor ODD-urilor, inclusiv integrarea zero emisii de gaze cu efect de seră și consolidarea gestionării tranziției globale. Obiectivele actualizate ar trebui să fie relevante până în 2050, luând în considerare opiniile oamenilor de știință, ale populațiilor indigene, ale comunităților marginalizate și ale sectorului privat.

Impactul tehnologiei

Au avut loc evoluții semnificative de la adoptarea ODD-urilor în 2015, cum ar fi dezvoltarea inteligenței artificiale, care poate contribui la atingerea obiectivelor, de exemplu, prin îmbunătățirea prognozelor meteorologice sau a diagnosticelor medicale. Cu toate acestea, inteligența artificială poate, de asemenea, să împiedice atingerea obiectivelor, contribuind la schimbările climatice și răspândind dezinformări.

Necesitatea unei abordări sistemice

Autorii subliniază necesitatea unei abordări holistice și globale pentru abordarea crizelor globale interconectate. Ei sugerează reformularea ODD-urilor ca misiuni cu obiective clare și reformarea arhitecturii financiare globale pentru a asigura investiții publice în atingerea obiectivelor.

Summitul viitorului

Secretarul general al ONU, António Guterres, a invitat liderii mondiali la un summit în septembrie pentru a conveni asupra unui proiect actualizat al unui „Pact pentru viitor”. Acest document va propune 10-20 de indicatori de creștere economică, bunăstare și durabilitate, similari cu ODD-urile, dar cu o prioritate și o concentrare mai mare.

Priorități-cheie:

– Oamenii de știință trebuie să identifice modalități de actualizare a obiectivelor ODD și a criteriilor de referință pentru a readuce Pământul într-o zonă sigură în termen de două decenii.

– Emisiile globale de gaze cu efect de seră trebuie să ajungă la zero net până în 2040-2050.

– Pierderea biodiversității la nivel mondial trebuie să fie stopată în următorul deceniu.

– Modelele de extracție și utilizare a resurselor trebuie să se orienteze către modele ciclice.

– Toate tranzacțiile economice trebuie să ia în considerare costul real al daunelor planetare.

Autorii fac apel la Adunarea Generală a ONU să adopte noi orientări până în 2026 și să stabilească obiective intermediare cuantificabile până cel târziu în 2027 pentru a se asigura că ODD-urile sunt îndeplinite și că planeta este protejată.