Simon Stiell la Summitul ONU privind clima: „În primul rând, trebuie să realizăm progrese serioase în ceea ce privește finanțarea – un factor-cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice”(VIDEO)

Summitul ONU privind clima (cea de-a 60-a sesiune a organismelor subsidiare ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (SB-60 a UNFCCC)) a început lucrările, luni, 3 iunie, la Bonn, Germania.

Evenimentul, are loc în perioada 3-13 iunie la Centrul Mondial de Conferințe din Bonn și este menit să faciliteze progresul în ceea ce privește unele dintre problemele-cheie de pe ordinea de zi și să pregătească deciziile care urmează să fie adoptate la viitoarea Conferință a ONU privind clima COP29, care va avea loc la Baku, Azerbaidjan, în luna noiembrie a acestui an.

La summit participă aproximativ 6000 de persoane, reprezentanți al delegațiilor naționale și societății civile care își vor focusa atenția asupra unor aspecte critice precum finanțarea combaterii schimbărilor climatice, pregătirea următoarei runde de strategii naționale privind clima, pregătirea la timp de către țări a primelor lor rapoarte bienale privind transparență, lucrul la planurile naționale de adaptare, accelerarea acțiunilor privind clima și schimbările climatice prin punerea în aplicare a unor măsuri echitabile de transformare.

În debutul evenimentului Secretarul executiv al Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, Simon Stiell a susținut o declarație în care s-a referit asupra unor subiecte sensibile legate deschimbările climatice, ca spre exemplu: impact și adaptare, transparență, finanțe dar și despre contribuțiile stabilite la nivel național.

Menționăm că Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice cuprinde 198 de părți – aproape toate țările lumii. În 2015, pe baza Convenției a fost încheiat Acordul de la Paris, al cărui obiectiv central este de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 grade Celsius față de nivelurile preindustriale și limitarea creștererii temperaturii la 1,5 grade Celsius.

Obiectivul final al tuturor acordurilor legate de Convenție este de a stabiliza concentrațiile de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină efectele antropogene periculoase asupra sistemului climatic al Pământului. Un astfel de nivel ar trebui să fie atins într-un interval de timp suficient pentru adaptarea naturală a ecosistemelor la schimbările climatice și pentru a asigura o dezvoltare economică ulterioară pe o bază durabilă.