Intensificarea acțiunilor climatice și finanțările pentru climă discutate la Istanbul

Secretara de Stat, Aliona Rusnac, împreună cu Marina Lungu, Consultant principal, Secția Politici în Domeniul Schimbării Climei au participat la Dialogurile de dezvoltare de la Istanbul, Turcia, în perioada 20-21 mai, petrecute de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) în comun cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și sprijinul Guvernului turc, unde s-a abordat tema intensificării acțiunilor climatice și a finanțării pentru climă. 

În cadrul evenimentului, Secretara de Stat, Aliona Rusnac a prezentat progresele Republicii Moldova în actualizarea și implementarea Contribuției Naționale Determinate (document prin care Republica Moldova îşi asumă angajamentul de a atinge, până în anul 2030, ţinta necondiţionată de 64% reducere a emisiilor nete a gazelor cu efect de seră comparativ cu nivelurile anului 1990) și experiența de finanțare pentru adaptare prin Fondul Național de Mediu. De asemenea, a discutat despre provocările și soluțiile pentru întreprinderile mici și mijlocii în reducerea nivelului de carbon emis.

Într-o întâlnire bilaterală cu Fabrizia Lapecorella, Secretar General Adjunct al OECD, au fost discutate colaborarea fructuoasă între Ministerul Mediului și OECD, precum și domeniile de interes pentru viitor, inclusiv participarea la forumuri privind diminuarea emisiilor de carbon.

Schimbările climatice reprezintă o provocare semnificativă pentru Europa și Asia Centrală, iar Dialogurile de dezvoltare de la Istanbul au oferit o platformă pentru discuții despre intensificarea acțiunilor climatice și a finanțării pentru climă. Evenimentul a reunit miniștri guvernamentali și experți în dezvoltare pentru a consolida cooperarea între țările din regiune și pentru a crește finanțarea destinată protecției mediului și combaterea schimbărilor climatice.

Sursa:mediu.gov.md