Delegația Republicii Moldova preia bune practici de gestionare a deșeurilor de la omologii din România

Delegația Ministerului Mediului a Republicii Moldova efectuează o vizită de lucru la București, România, în vederea familiarizării și preluării bunelor practici cu privire la implementarea politicilor de gestiune a deșeurilor și substanțelor chimice de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, și de către alte instituții de resort. Delegația moldovenească este condusă de Irina Punga, secretar general adjunct al Ministerului Mediului.

În ședința de bun venit, Dan Ștefan Chiru, secretar de stat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din România, a subliniat că relația cu Republica Moldova este o prioritate pentru România. La rândul său, Irina Punga a exprimat recunoștința față de deschiderea gazdelor de a împărtăși experiența în procesul de armonizare a legislației naționale cu aquisul European.

În timpul schimbului de experiență, s-a acordat o atenție deosebită evaluării impactului asupra mediului, autorizării plasării pe piață a substanțelor chimice, clasificării, etichetării și ambalării acestora, implementării principiului responsabilității extinse a producătorului și sistemului de depozitare, inclusiv taxele de mediu. Printre subiectele prioritare discutate s-au numărat și evaluarea biodiversității, aplicarea cerințelor de înregistrare și evaluare a substanțelor chimice, etichetarea substanțelor și a amestecurilor chimice, aplicarea Regulamentului PIC (Regulamentul privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză), cu accent pe taxe, penalități și instituții responsabile, precum și sistemul de garanție-returnare și procedurile de control în domeniul gestionării deșeurilor și substanțelor chimice.

Din delegația moldovenească mai fac parte Angela Panciuc, șef interimar al Direcției politici de prevenire a poluării, Carolina Banaru, șef al Serviciului politici de gestionare a substanțelor chimice, Mihai Rusu, șef interimar al Secției politici în domeniul economiei circulare și instrumente economice, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului și ai Agenției de Mediu. 

Vizita de studiu are loc in perioada 19-22 martie, desfășurata cu suportul a două proiecte: „Promovarea bunei guvernări și stabilirea platformelor de coordonare a gestionării durabile a substanțelor chimice și deșeurilor în conformitate cu abordarea strategică în domeniul managementului internațional al substanțelor chimice (SAICM) post 2020 în Moldova”, implementat de Asociația Experților „ProMediu”, cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu și „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, implementat de AO EcoContact, cu sprijinul Suediei.

Sursa:mediu.gov.md