Republica Moldova a primit 40 de mln. de euro de la Agenția Franceză de Dezvoltare pentru reforma în sectorul forestier

În cadrul Platformei de sprijin pentru Republica Moldova a fost semnat Memorandumul de înțelegere cu privire la reformele în domeniul silviculturii. Documentul a fost semnat între Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Iordanca-Rodica Iordanov, ministrul Mediului și Petru Rotaru, ministrul Finanțelor, și Philippe Orliange, Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD). Memorandumul de înțelegere prevede acordarea unui împrumut bazat pe politici de dezvoltare, în sumă de 40 mln. euro.

Prin semnarea memorandului de înțelegere, AFD a răspuns unui demers din partea Ministerului Mediului al Republicii Moldova. Reformele urmează să fie realizare în baza unei matrice de politici (foi de parcurs), care cuprind toate acțiunile ce urmează a fi realizate în Republica Moldova în perioada 2024-2028. Pentru implementarea proiectului este necesară realizarea etapizată a foii de parcurs, care descrie 20 de măsuri specifice de reformă constitutivă, propuse în contextul programului de finanțare al AFD. Măsurile au fost definite în urma unui prim raport de evaluare a sectorului forestier din Republica Moldova, elaborat cu contribuția Agenției „Moldsilva” și a reprezentanților săi regionali, ai instituțiilor științifice și universitare, ai unor profesioniști locali.

Implementarea celor 20 de măsuri va contribui la realizarea obiectivelor stabilite în Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor, pentru perioada 2023-2032 și în Planul de Acțiuni pentru implementarea acestuia pe perioada 2023-2027, inclusiv a acțiunii nr. 6 din Planul Național al Guvernului Republicii Moldova „Construim Moldova Europeană”.

Memorandumul de înțelegere va spori relațiile cu partenerii francezi. Suma de 40 mln. euro urmează a fi plătită în tranșe egale de 20 mln. euro: prima tranșă în 2024, iar a doua în 2025.

Sursa:mediu.gov.md