Europa a introdus Directiva „energy efficiency first”

Comisia Europeană a prezentat Directiva actualizată privind eficiența energetică 2023/1791, care introduce principiul „eficiența energetică pe primul loc” în politicile energetice și neenergetice. În termen de doi ani, statele membre ale UE ar trebui să introducă noile norme în legislația națională, potrivit site-ului Comisiei Europene.

Se remarcă faptul că Directiva actualizată a fost elaborată începând cu iulie 2021. De asemenea, aceasta ia în considerare normele din pachetul „Fit for 55” și din planul REPowerEU. Raportul a subliniat că directiva stabilește un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic al UE de a reduce consumul final de energie cu 11,7% până în 2030, în raport cu scenariul de referință din 2020. Statele membre trebuie să își stabilească contribuția națională orientativă pe baza unor criterii obiective care să reflecte circumstanțele naționale.

În plus, documentul prevede o creștere a economiilor anuale de energie de la 0,8% în prezent la: 1,3% în 2024-2025; 1,5% în 2026-2027; 1,9% din 2028.

„Aceasta reprezintă o medie de 1,49% din noile economii anuale în perioada 2024-2030”, a explicat biroul de presă.

Noile reglementări includ, de asemenea, următoarele:

  • obligația țărilor din blocul comunitar de a acorda prioritate clienților vulnerabili și locuințelor sociale în cadrul măsurilor de economisire a energiei;
  • reducerea anuală a consumului de energie cu 1,9% pentru sectorul public; renovarea anuală a 3% din clădiri;
  • introducerea unei abordări bazate pe consumul de energie, astfel încât întreprinderile să aibă un sistem de gestionare a energiei sau să efectueze audituri energetice;
  • monitorizarea eficienței energetice a centrelor de date; elaborarea de planuri locale de încălzire și răcire în marile municipalități;
  • creșterea treptată a consumului eficient de energie pentru încălzire sau răcire și pentru încălzirea centrală urbană.

Reamintim, în iulie, Consiliul UE a adoptat noi norme pentru a reduce consumul final de energie la nivelul blocului comunitar cu 11,7% până în 2030, comparativ cu previziunile făcute în 2020.