Pregătirea pentru riscuri de dezastre și reducerea riscurilor a fost discutată la Ministerul Mediului

Delegația Băncii Mondiale, condusă de domnul Axel Baeumler, Economist Senior în domeniul infrastructurii și liderul echipei de lucru pentru proiect a inclus, de asemenea, experți în domeniul managementului riscului de dezastre, economiei agricole, sectorului financiar și consultanți specializați.

Scopul principal al misiunii este discutarea domeniilor prioritare în care Republica Moldova poate beneficia de sprijinul Băncii Mondiale prin intermediul proiectului propus. Reprezentanții Ministerului Mediului au comunicat domeniile de interes care ar putea fi introduse în conceptul proiectului, accentul fiind pus pe gestionarea riscului de inundații, secetă, impactul schimbărilor climatice și consolidarea capacităților instituționale.

La finalul întâlnirii, au fost conveniți parametrii-cheie ai conceptului de proiect pentru noua operațiune, în urma unui dialog constructiv între toți participanții. Părțile au convenit că vor colabora în vederea definitivării Proiectului.

Sursa:mediu.gov.md